Veilig verkeer

Veilig verkeer

De gemeente kijkt bij nieuw aan te leggen of aan te passen verkeerssituaties eerst naar toegankelijkheid en veiligheid voor voetgangers en fietsers.
 

Bromfietsers en scooters gaan zoveel mogelijk van het fietspad naar de rijbaan. Dat is veiliger en gezonder voor iedereen. De politie gaat gericht controleren of er geen snelheidsduivels op de fietspaden rijden.
Leerlingvriendelijke schoolroutes zijn voor GroenLinks belangrijk. Scholieren en studenten maken veel gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. GroenLinks wil dit actief ondersteunen door knelpunten bij scholen op te lossen en het gebruik van de fiets te stimuleren. GroenLinks wil met ouderraden onveilige schoolroutes inventariseren en aanpakken.