Emancipatie

Een tolerante stad

Het personeelsbestand van de gemeente wordt een afspiegeling van de Nijmeegse bevolking.

De gemeente zet zich actief in voor het aantrekken én behouden van werknemers van verschillende afkomst. De gemeente voert hiervoor een kwalitatief hoogwaardig diversiteitsbeleid. Ze stelt stageplekken beschikbaar en bij aanbestedingen wordt het creëren van stageplaatsen als criterium meegenomen. Op de website van de gemeente staat duidelijk wie het aanspreekpunt is voor welke vorm van het anti-discriminatie en/of emancipatiebeleid.