Stedenbanden

GroenLinks kijkt over de grenzen.

Nijmegen heeft een lange geschiedenis op het gebied van stedenbanden. Zo besloot Nijmegen na de Tweede Wereldoorlog tot een stedenband met de stad Albany in de Verenigde Staten. Later zijn Masaya (Nicaragua) en Pskov (Rusland) erbij gekomen. Als laatste is Nijmegen een nieuwe stedenband aangegaan met Gaziantep (Turkije). GroenLinks is hier trots op. De rol van de stedenbanden is de laatste jaren echter veranderd, en de nadruk is verschoven van financiële projectondersteuning naar het overdragen van kennis. Dit vergt ook een andere samenwerking tussen gemeente en de particuliere stichtingen die uitvoer geven aan de stedenbanden. Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya heeft zelf het initiatief genomen om geen structurele subsidie meer te willen ontvangen van de gemeente, en werkt alleen nog op projectbasis met de gemeente samen. GroenLinks onderschrijft de nieuwe rol van de stedenbanden als ‘kennismakelaars’.