Cultuur

GroenLinks vindt de culturele sector van Nijmegen van grote waarde en wil daarom ruimte en vrijheid bieden aan het experiment, kleine en nieuwe initiatieven. Kleine creatieve en culturele organisaties zijn wendbaar en goed in staat in te spelen op wensen 
uit de stad. Een grote instelling als Doornroosje, daar zijn als Nijmegen trots op. Maar juist kleinere organisaties bieden een programma met een geheel eigen kleur. Nijmegen is een kleurrijke stad en dat willen we stimuleren, laten zien en vieren. Om zoveel mogelijk nieuwe initiatieven een kans te geven willen we kleine organisaties vooral helpen iets van de grond te krijgen. De gemeente moet creatieve initiatieven faciliteren op zo’n manier dat ze uiteindelijk zelfstandig verder kunnen.

Om iedereen te kunnen laten deelnemen is het belangrijk dat het aanbod van kunst en cultuur maatschappelijk breed en laagdrempelig is en 
dat initiatieven ook inzetten op samenwerken en verbinden met het amateurcircuit. Activiteiten in het amateurcircuit zijn essentieel voor de culturele diversiteit en levendigheid, en doen een relatief beperkt beroep op publieke middelen. Toegankelijke voorzieningen voor kunst en cultuur zijn een betaalbare bijdrage aan het welzijn en plezier van mensen. We bezuinigen daarom niet op cultuureducatie voor kinderen en jongeren en maken hierover goede afspraken met de scholen.