Asielzoekers en vluchtelingen

Asielzoekers en vluchtelingen

GroenLinks is er trots op hoe Nijmegen de 3000 vluchtelingen op Heumensoord heeft opgevangen. En wil zich blijven inzetten voor vluchtelingen en statushouders. 

In Nijmegen is er groot draagvlak voor de opvang van vluchtelingen. Tijdelijk, zoals in een AZC of op Heumensoord, maar ook permanent, voor statushouders. We moeten er alles aan doen om mensen  die hier komen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen in onze stad. WIj willen dat doen door statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zo snel mogelijk Nederlands te laten leren en mee te laten doen aan onderwijs en werk. Ook kijken we naar plekken waar vluchtelingen kunnen wonen, zodat ze snel geintegreerd raken. Waar nodig bouwen we, net als voor andere Nijmegenaren, extra woningen of verbouwen we leegstaande kantoorpanden.  Speciale aandacht willen we voor kinderen van vluchtelingen, die vaak extra getrumatiseerd zijn. Ook voor LHBT- vluchtelingen is speciale aandacht nodig, die moeten indien nodig extra beschermd worden.

De Nijmeegse bevolking heeft ten tijde van de crisisopvang op Heumensoord laten zien hoe solidair ze is met mensen die van huis en haard moesten vluchten. Mensen werden vrijwiliiger, gaven kleding, fietsen, wilden taallessen aanbieden en meer. Nijmegen mag daar trots op zijn. Wij zijn daar trots op, onderstuenen deze vrijwlligers en hopen dat de mensen zich blijven inzetten voor vluchtelingen of andere kwetsbare groepen in onze stad.