Wonen

Wonen

GroenLinks vindt dat iedereen recht heeft op betaalbare woonruimte van goede kwaliteit. Nijmegen zet de komende jaren stevig in op het realiseren van betaalbare huurwoningen, omdat hier de meeste vraag naar is.

Het liefst doen we dat door hierover goede afspraken te maken met woningcorporaties. Wanneer corporaties hiertoe onvoldoende in staat zijn (door rijksbezuinigingen), investeren we als gemeente zelf in de bouw van voldoende nieuwe betaalbare huurwoningen. 

Onze stad kent ruim 70.000 woningen. We vinden het belangrijk dat deze energiezuiniger worden gemaakt en we gaan dan ook onverminderd door met onze energiebesparende plannen. Niet alleen koopwoningen, ook huurwoningen moeten energiezuinig worden gemaakt. (Eigen) duurzame bouw, zoals in de Strowijk in Nijmegen-Noord, wordt gestimuleerd. Iedereen heeft recht op een lage energierekening. We zorgen voor een veilige, gezonde en groene woonomgeving in wijken waar plek is voor iedereen. Nijmegen is een ongedeelde stad: in iedere wijk staan zowel koop- als huurwoningen, wonen jongeren en ouderen, staan woningen, winkels en kleine bedrijven en goede scholen.