Tram en HOV

We zetten in op hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de stad.

Te beginnen met comfortabele en snelle bussen op de route Heyendaal-Centraal Station-Centrum-Station Lent-Ressen. We maken deze route vervolgens langzaam gereed voor de komst van de tram. Er wordt actief gelobbyd bij Rijk en Provincie voor een bijdrage aan deze tramverbinding, want zonder een bijdrage van hogere overheden kan het niet. Na de stadsbrug zorgt de tram voor een fundamentele verbetering van de bereikbaarheid van de stad. De bus blijft stoppen in het centrum.