Natuur en recreatie

Een duurzame stad

Nijmegenaren hebben het getroffen met de groene omgeving en uiterwaarden. De komende jaren wordt de verbinding tussen stad en de omliggende natuur verder versterkt. Met het project ‘ruimte voor de rivier’ en de nevengeul wordt een uniek water- en groengebied gemaakt aan de oevers aan de Waal. Er ontstaat ruimte voor natuur, recreatie en sport. Het maakt Nijmegen nog aantrekkelijker voor toeristen.

De komende jaren willen we het groen nog dichter bij de mensen brengen. Stadsdelen als Dukenburg en Waalsprong hebben veel groen. In sommige stadsdelen, zoals West, liggen nog veel versteende wijken. Inwoners van Nijmegen krijgen de ruimte om groen in hun eigen omgeving te creëren, zoals geveltuinen, moestuinen en natuurspeeltuinen. Dit verbetert de kwaliteit van het groen en zorgt voor verbinding tussen mensen in hun eigen buurt. Stadslandbouwinitiatieven worden toegejuicht en gefaciliteerd door de gemeente. Lokale voedselproductie vormt een impuls voor de lokale economie.