Klimaat en energie

Een duurzame stad

Landelijk lopen we in de voorhoede, en dat is nodig ook om ons doel te bereiken: Nijmegen energieneutraal in 2045. Dat houdt in dat de stad net zoveel schone energie opwekt als ze gebruikt. We kunnen ons niet langer veroorloven om afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en zo het klimaat nog verder onder druk te zetten.

Dat is een forse ambitie, maar we zijn op de goede weg en de komende vier jaar willen we flink wat meters maken:

  • In 2018 moeten er 50.000 zonnepanelen liggen op de Nijmeegse daken;
  • over vier jaar draaien er vijf windmolens op Nijmeegs grondgebied en zijn er nog eens vijf in aanbouw;
  • We zetten in op minimaal 10% energiebesparing over vier jaar;
  • in 2018 moeten er minimaal 25.000 woningen zijn aangesloten op het warmtenet.

Als inwoners, gemeente en bedrijven de handen ineenslaan, zijn deze doelen prima haalbaar. We willen ruim baan voor bewoners, burgerinitiatieven en collectieven die energie willen opwekken of besparen. Bureaucratie wordt tegengegaan en trage procedures worden vereenvoudigd. De gemeente informeert en faciliteert en investeert jaarlijks 1 miljoen euro om deze doelen te bereiken. Inwoners en bedrijven die willen bijdragen aan een energieneutraal Nijmegen hebben in GroenLinks een natuurlijke bondgenoot.