Klimaat en energie

Nijmegen energieneutraal in 2045!

Landelijk lopen we in de voorhoede, en dat is nodig ook om ons doel te bereiken: Nijmegen energieneutraal in 2045. Dat houdt in dat de stad net zoveel schone energie opwekt als ze gebruikt. We kunnen ons niet langer veroorloven om afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en zo het klimaat nog verder onder druk te zetten.

Dat is een forse ambitie, maar we zijn op de goede weg en de komende vier jaar willen we flink wat meters maken:

  • De gemeente zoekt samen met bewoners en buurgemeenten naar goede locaties voor windmolens. Bij voorkeur kunnen onze inwoners (financieel) participeren. De gemeente faciliteert dat alle geschikte daken, van met name bedrijfs- en overheidspanden, worden vol gelegd met zonnepanelen.
  • Voor acht wijken wordt een plan gemaakt waarin staat hoe de wijk wordt losgekoppeld van het aardgasnet.
  • Het warmtenet krijgt een uitbreiding naar andere woon- en werklocaties in de stad en er wordt onderzoek gedaan naar het verduurzamen van de warmtebronnen.
  • Gemeentelijke gebouwen worden verder verduurzaamd. Met de besparing op de energierekening worden andere gebouwen verduurzaamd. De gemeente helpt woningcorporaties, scholen, stichtingen en sportclubs om dit voorbeeld te volgen.
  • Inwoners die op eigen initiatief hun gasaansluiting willen laten verwijderen hoeven hiervoor geen kosten aan de netbeheerder te betalen.
  • Een aardgasvrij huis moet voor iedereen betaalbaar zijn.

Als inwoners, gemeente en bedrijven de handen ineenslaan, zijn deze doelen prima haalbaar. We willen ruim baan voor bewoners, burgerinitiatieven en collectieven die energie willen opwekken of besparen. Inwoners en bedrijven die willen bijdragen aan een energieneutraal Nijmegen hebben in GroenLinks een natuurlijke bondgenoot.