Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

GroenLinks vindt dat mensen zelf de regie over hun eigen leven moeten hebben.

Mensen die ondersteuning vragen, worden nu te vaak benaderd vanuit hun beperking. Mensen kunnen echter veel meer. We moeten zoeken naar een balans tussen wat mensen zelf (nog) kunnen, informele zorg van leden uit iemands sociale netwerk en professionele zorg en ondersteuning. Voor de meest kwetsbaren zal altijd een vangnet beschikbaar blijven.

GroenLinks vindt dat er vanuit het principe van zelfregie altijd een mogelijkheid moet zijn om de ondersteuning te ontvangen in de vorm van persoonsgebonden budget.