Armoedebeleid

Armoedebeleid

De gemeente maakt ieder jaar inzichtelijk
bij welke groepen mensen de crisis het hardste aankomt en welke ondersteuning noodzakelijk is. Hierbij is speciale aandacht voor het toenemend aantal zzp’ers dat moeite heeft om rond te komen.
 

Huishoudens met lage inkomens blijven we ondersteunen om te voorzien in levensbehoeften en de mogelijkheid mee te doen aan de samenleving, zoals sport en cultuur.