Fietsen

Fietsen

Het netwerk van snelfietspaden wordt verder uitgebreid door fietsroutes aan te leggen naar plaatsen rond Nijmegen, zoals Groesbeek, Cuijk en de Ooijpolder. We maken straten zoals de Archipelstraat, Molenweg, IJpenbroekweg en Hengstdalseweg fietsvriendelijker.

Om het fietsgebruik verder te stimuleren, komt er een servicedienst die fietsers in de stad hulp biedt bij pech onderweg. Hiervoor wordt een leerwerkbedrijf opgericht.

Fietsen krijgen meer plek in woonwijken en bij de Nijmeegse stations. Een centrale fiets-trommel, een af te sluiten parkeerstalling voor fietsen in de openbare ruimte, is een veilige en mooie oplossing, ook voor grotere fietsen, e-bikes en bakfietsen.

Bromfietsers en scooters gaan zoveel mogelijk van het fietspad naar de rijbaan. Dat is veiliger en gezonder voor iedereen. De politie gaat gericht controleren of er geen snelheidsduivels op de fietspaden rijden. De stimuleringsregeling om vieze scooters in te ruilen voor schone elektrische scooters zetten we voort.