Meerderheid raad geeft vrijheidsmuseum wo2 ongedekte cheque

D66 torpedeert referendum
Ondanks de vele twijfels over de haalbaarheid en de risico’s van het vrijheidsmuseum tweede wereldoorlog heeft een meerderheid van de raad ingestemd met dit project. GroenLinks vindt het te vroeg om nu al 6,2 miljoen euro te investeren. Er is nog een exploitatietekort van 150.000 euro per jaar en er moet nog 8 miljoen euro gevonden worden voor de investering. Het college kon de raad ook niet helder uitleggen waar de onderzoekskosten van 200.000 euro van betaald zal worden. Noël Vergunst: “Er moet eerst een concreet plan liggen met een sluitende begroting. Pas dan kunnen we een besluit nemen over de gemeentelijke bijdrage in de investering. We moeten geen ongedekte cheque geven.” Verder is de toekomst van de culturele ondernemers die nu het vasimgebouw gebruiken ongewis. De raad heeft het college opgedragen voor hen een goede oplossing te zoeken als ze uit het pand moeten. Ondanks de tegenstem van GroenLinks, was er een meerderheid voor het project.

Enkele duizenden burgers hebben aangegeven de vestiging van het museum aan de Nijmeegse kiezer voor te willen leggen in een referendum.  Een referendum biedt de mogelijkheid om mensen te informeren over een onderwerp. Daarom is het ook zo’n belangrijk instrument voor burgerparticipatie. Veel mensen reageerden dan ook verbaasd dat D66 het referendum heeft getorpedeerd. GroenLinks steunde het referendum, net als SP en VVD. Een meerderheid van D66, PvdA, CDA, Gewoon Nijmegen, Seniorenpartij en de Nijmeegse Fractie hebben het referendum geblokkeerd.