“SAMENWERKEN AAN EEN MOOIE STAD”

Verkiezingsprogramma GroenLinks Nijmegen vastgesteld.

“Samenwerken aan een mooie stad” Dit is de titel van het verkiezingsprogramma van GroenLinks Nijmegen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Het programma is op zaterdag 9 november door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De titel refereert aan de vele creatieve initiatiefnemers die Nijmegen kent. Mensen die hun eigen energie opwekken, samen een woning bouwen, een moestuin starten of popmuziek maken.
De voorzitter van de programmacommissie Noël Vergunst: “Deze mensen maken van Nijmegen een mooie stad. Met dit ambitieuze programma willen we hun bondgenoot zijn.”
Lijsttrekker Pepijn Boekhorst: “Wij durven te investeren in wat mensen op dit moment belangrijk vinden: werk, zorg en een gezonde leefomgeving"

Mensen maken zich zorgen over hun baan, zijn op zoek naar een betaalbare woning en willen goede en betaalbare zorg voor zichzelf of hun naasten. Dit komt door de vergaande bezuinigingen van het kabinet van PvdA en VVD flink onder druk te staan. GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen mee kunnen doen aan de samenleving.

    Groenlinks kiest de komende vier jaar voor:

  • goede afspraken met werkgevers over voldoende leerwerkplekken en stageplaatsen;
  • zorg bieden voor mensen die dat nodig hebben, de landelijke bezuiniging op de huishoudelijke hulp draaien we, met eigen middelen van de gemeente, grotendeels terug;
  • minimaal 50.000 zonnepanelen in de stad en 10% energiebesparing;
  • voorrang voor de fiets op het fietspad, bij het parkeren en voor het verkeerslicht;
  • meer betaalbare en goed ge isoleerde woningen.