GroenLinks wil uitleg bij uitbreiding puinbreker en asfaltcentrale

GroenLinks Nijmegen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van b&w over de voorgenomen uitbreiding van de puinbreker en de asfaltcentrale in Nijmegen-West. Recent is er onder bewoners van Nijmegen-West veel onrust ontstaan over de mogelijke uitbreidingen van deze bedrijven. Raadslid Pepijn Boekhorst: “Wij willen van het college weten of het nieuwe bestemmingsplan Kanaalhavens goed voorschrijft wat deze bedrijven wel en niet mogen. Het lijkt er nu op dat deze bedrijven ongelimiteerd mogen groeien in hun activiteiten. Dat is voor de gezondheid in Nijmegen-West geen goede zaak.”

De raadsleden van GroenLinks stemden vlak voor de zomervakantie als enige partij tegen het nieuwe bestemmingsplan Kanaalhavens. Boekhorst: “Een van de redenen om dat te doen was de gebrekkige communicatie met milieu- en bewonersgroepen. We vragen het college dan ook of het nodig is het bestemmingsplan aan te passen en in elk geval in goed overleg te gaan met de betrokken bewoners.”