Gelderse corporaties moeten Aedes terugfluiten

Hoe solidair en betrokken zijn woningcorporaties met hun huurders? Deze vraag staat sinds deze week prominent op de agenda, nu bekend is dat Aedes (de landelijke koepel van woningcorporaties) het verzet staakt tegen de verhuurdersheffing van 1,7 miljard per jaar.
Dit opinieartikel van Pepijn Boekhorst en andere lokale en provinciale GroenLinks-raadsleden stond afgelopen zaterdag in De Gelderlander.

Hoe solidair en betrokken zijn woningcorporaties met hun huurders? Deze vraag staat sinds deze week prominent op de agenda, nu bekend is dat Aedes (de landelijke koepel van woningcorporaties) het verzet staakt tegen de verhuurdersheffing van 1,7 miljard per jaar. Alle corporaties moeten gezamenlijk dit bedrag jaarlijks betalen aan het Rijk. Een ordinaire belastingmaatregel om de schatkist te vullen, zonder enig inhoudelijke visie. Minister Blok (VVD) van Wonen lijkt er van te smullen om per huurwoning 800 euro per jaar op te strijken. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van deze heffing voor de huurders. De kans is groot dat investeringen stilvallen, woningen niet meer worden opgeknapt en de huren nog verder zullen stijgen. Wij vragen dan ook aan de corporaties die werken in onze gemeenten om Aedes terug te fluiten. Juist in deze moeilijke tijd moeten we voorkomen dat de forse bezuinigingen terecht komen bij mensen met een kleine portemonnee.

Lange tijd streden huurders en woningcorporaties gezamenlijk tegen deze kabinetsplannen. Waarom is het verzet van de woningcorporaties dan toch gebroken? Volgens eigen zeggen omdat er een goede deal is gesloten met de minister. Zo is er 400 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld voor het energiezuinig maken van woningen. Verder positief aan de deal tussen Aedes en de minister, is het einde aan de discussie over de taakverdeling van woningcorporaties. Leek het erop dat woningcorporaties niet meer mochten investeren in leefbaarheid of projecten rondom wonen en zorg, nu blijven die mogelijkheden bestaan. Als laatste noemt Aedes een aantal praktische, administratieve voordelen. Onmiskenbaar zijn dit positieve punten. Maar is het genoeg om de heffing van 1,7 miljard per jaar te compenseren? Wij vinden van niet.

Allereerst omdat er op de woningmarkt op geen enkele wijze sprake is van eerlijk delen. De huurders en de corporaties vangen de klappen op en de koopwoningmarkt wordt buiten schot gehouden. Opmerkelijk want jaarlijks gaat er zo’n 2 miljard naar de huurtoeslag en maar liefst 12 miljard naar de hypotheekrenteaftrek. Het lijkt ons verstandig om ook de subsidie die woningeigenaren krijgen, te hervormen. Maar helaas is het beeld al jaren dat huurders de klos zijn en woningeigenaren de dans ontspringen. En met deze deal verandert dat beeld niet. Bovendien is 1x 400 miljoen euro ontvangen mooi, wanneer je ieder jaar 1,7 miljard moet betalen is dat slechts een doekje voor het bloeden.

De Woonbond is boos op Aedes en ook wij vinden dat de deal van tafel moet, omdat deze erg slecht voor huurders uitpakt. Een snelle rekensom leert bijvoorbeeld dat de corporaties in de gemeente Nijmegen zo’n 1,5% van de verhuurdersheffing moeten betalen. Dat is dus bijna 30 miljoen per jaar! Geld dat niet ten goede komt aan nieuwe starterswoningen, aan renovatie in de oude stadswijken of aan lagere huren voor mensen met een kleine portemonnee. Bovendien is de timing van deze deal erg vreemd. Zowel de Eerste als de Tweede kamer moeten namelijk nog een besluit nemen over de verhuurdersheffing. Er zijn veel politieke partijen die aangeven de plannen niet goed te keuren en te willen bijstellen. Het lijkt er daarom op dat de handdoek te vroeg in de ring is geworpen door de corporaties: er is nog volop gelegenheid en tijd om een goede lobby en stevige actie te voeren!

Dat onze zorgen over betaalbare huurprijzen niet onterecht zijn, konden we deze week ook in de krant lezen. Veel huurders hadden het allang gemerkt: met een huurstijging van gemiddeld 4,7% moeten zij dit jaar flink meer geld betalen aan hun woningcorporatie. Zo’n forse huurstijging was sinds 1994 niet meer voorgekomen! Naar ons oordeel een beschamend hoge huurverhoging, juist in deze economisch slechte tijd erg pijnlijk voor veel mensen.

Op 3 oktober is het ledencongres van Aedes. Dan stemmen de woningcorporaties over de deal met de minister. Wij hopen dat die dag de solidariteit en betrokkenheid met de huurders belangrijk genoeg is voor de woningcorporaties en dat de deal van tafel gaat. Laten de Gelderse corporaties daarbij het goede voorbeeld geven!

GroenLinks raadsleden Pepijn Boekhorst (Nijmegen), Lianne Duiven (Lingewaard), Mickel Langeveld (Overbetuwe), Frits Ankringa (Groesbeek), Frans Houben (Beuningen), Jo Coerwinkel (Ubbergen/Millingen a/d Rijn), Marieke Overbeek (Arnhem), Gerrit Smit (Heumen) en statenlid Wouter van Eck.