Nieuws van Pepijn Oomen

GroenLinks tegen Big Brother taferelen in Nijmegen

Vandaag berichtte De Gelderlander over camera’s die ingezet zijn in het woonwagencentrum Teersdijk. De fractie van GroenLinks Nijmegen vindt dit een buitenproportionele maatregel en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder

GroenLinks Nijmegen blijft afval scheiden

De laatste weken gonst het in de stad van geruchten over de afvalinzameling van de DAR. Bewoners van Nijmegen schrikken ervan, dat de restafvalzakken en de plastic afvalzakken in dezelfde vuilniswagens verdwijnen. De vraag die bij velen leefde, was of de DAR nog wel aan afvalscheiding deed, of dat plastic en restafval op dezelfde hoop terecht kwamen. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen vroeg dit na, en kwam tot de ontdekking dat het afval nog steeds netjes gescheiden wordt.

Lees verder

‘Fors snoeien in bordenwoud’

Zo’n 19.000 verkeersborden staan er in Nijmegen. Veel te veel vinden sommigen. D66 en GroenLinks komen snel met een voorstel fors te snoeien in dit bordenbos. ‘ We zijn echt doorgeschoten met het aantal borden in Nijmegen. Het is ook nog eens weggegooid geld’, aldus Pepijn Oomen, raadslid van GroenLinks.

(c) Rob Jaspers, De Gelderlander, 8 december 2011

Lees verder

Vragen over KAN-kaartje Connexxion

De Nijmeegse vertegen­woordigers van de Stadsregioraad hebben schriftelijke vragen gesteld aan het bestuur over de mogelijke terugkeer van dalurenkaartjes in de bussen van vervoerder Breng. Kamerlid Ineke van Gent (Groen-Links) gaat er eveneens vragen over stellen in de Tweede Kamer.

(c) De Gelderlander 15 november 2011

Lees verder

Kerkenbos krijgt nieuw fietspad

GroenLinks is blij dat er er een nieuw fietspad komt bij het bedrijventerrein Kerkenbos. Dit fietspad is een alternatief voor de fietspaden die begin 2010 op verzoek van de bedrijven waren gesloten.

Lees verder

GroenLinks: “pak chaos rond fietsparkeren aan”

Zowel op het centraal station van Nijmegen als op station Heyendaal gaat het mis met de fietsvoorzieningen, zo bleek deze week. Op het centraal station wordt de tijdelijke fietsvoorziening op de oude plek van het TPG gesloten, op station Heyendaal zijn nog steeds geen nieuwe fietsvoorzieningen gepland. GroenLinks stelt hier vandaag samen met PvdA en D66 vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast stelt GroenLinks vragen over de barricade voor voetgangers op het centraal station.

Lees verder