Nieuws van Pepijn Boekhorst

"Een bij hoort erbij" initiatief GroenLinks/D66 aangenomen

De bij krijgt een nog betere bescherming in Nijmegen. Op initiatief van GroenLinks en D66 nam de gemeenteraad het initiatiefvoorstel 'een bij hoort er bij' aan. Raadslid Pepijn Boekhorst: "de bij is onmisbaar voor groente-, fruit- en zaadteelt en zorgt voor variatie in het plantenrijk. Maar eigenlijk is het diertje een barometer hoe het gaat met de mens en de natuur in het algemeen. In Nederland komt er veel bijensterfte voor en juist in de stad, waar veel verschillende bomen en planten zijn, voelt de bij zich thuis. Daarom moet de gemeente in actie komen."

Lees verder

GroenLinks kiest voor cultuur in de Vasim

Het college onderzoekt sinds de zomer of het VASIM-gebouw onderdak kan bieden aan een nieuw Oorlogsmuseum. Dit initiatief van drie bestaande oorlogsmusea uit Overloon, Groesbeek en Oosterbeek wil graag naar Nijmegen komen, maar veel is nog onduidelijk, zoals de financiering en de locatie. Wat GroenLinks betreft is het museum welkom in Nijmegen, zolang het de gemeente geen geld kost en het op de juiste plek in de stad belandt. Raadslid Pepijn Boekhorst: "En dat is wat ons betreft niet het VASIM-gebouw!"

Lees verder

Netwerk van bijenpaleizen

Het gaat erg slecht met de bijen ons land. Talloze soorten worden met uitsterven bedreigd. Daarom is het volgens de raadsleden Pepijn Boekhorst (GroenLinks) en Tobias van Elferen (D66) tijd om in actie te komen.

Een artikel uit De Gelderlandervan vandaag.

Lees verder

Zet Museum WO II in CP Kelco-Complex

Donderdag 15 november is er een stadsgesprek over de culturele ondernemers in het VASIM-gebouw en de mogelijke komst van het WO2-museum. Op initiatief van D66 worden samenwerkingsmogelijkheden verkend. GroenLinks doet alvast een voorstel aan de betrokken partijen. Een artikel uit De Gelderlander.

Lees verder

Vragen over maisonettes Malvert

De maisonettes in Malvert staan bij Corporatie Standvast op de nominatie om gesloopt te worden. Vorig jaar al stelde GroenLinks met de PvdA en SP hier vragen over: Standvast moet voor de maisonnettes eerst een goed en helder plan moet hebben alvorens er sprake kan zijn van gedwongen verhuizing en sloop van woningen. Er is echter nog steeds onduidelijkheid over de exacte planning/tijdspad van de verschillende onderdelen van het plan. Daarom heeft GroenLinks wederom samen met PvdA en SP opnieuw vragen gesteld. Raadslid Pepijn Boekhorst: "Wij houden de vinger stevig aan de pols!"

Lees verder

Een veilige en mooie Waalkade

Vandaag staat in de Gelderlander een opinieartikel van ons raadslid Pepijn Boekhorst over de toekomst van de Waalkade. Voor de zomer diende hij een motie in om meerdere varianten uit te werken voor de noodzakelijke vervanging van de damwand aan de Waalkade. Deze motie werd raadsbreed ondersteund en inmiddels heeft de wethouder EZ ons twee varianten gepresenteerd. GroenLinks pleit ervoor om een veilige en een mooie Waalkade te maken.

Lees verder