Nieuws van Pepijn Boekhorst

GroenLinks wil uitleg bij uitbreiding puinbreker en asfaltcentrale

GroenLinks Nijmegen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van b&w over de voorgenomen uitbreiding van de puinbreker en de asfaltcentrale in Nijmegen-West. Recent is er onder bewoners van Nijmegen-West veel onrust ontstaan over de mogelijke uitbreidingen van deze bedrijven. Raadslid Pepijn Boekhorst: “Wij willen van het college weten of het nieuwe bestemmingsplan Kanaalhavens goed voorschrijft wat deze bedrijven wel en niet mogen. Het lijkt er nu op dat deze bedrijven ongelimiteerd mogen groeien in hun activiteiten. Dat is voor de gezondheid in Nijmegen-West geen goede zaak.”

Lees verder

Actieve leden gezocht voor huiskamergesprek met Jesse Klaver

Maandagavond 7 oktober komt Jesse Klaver (Tweede Kamerlid GroenLinks) naar Nijmegen. Hij wil regelmatig buiten de Tweede Kamer van Den Haag met leden van GroenLinks praten en discussiëren over politiek en de onderwerpen die betrekking hebben op zijn portefeuille (dierenwelzijn, Europese zaken, financiën, landbouw, natuur & visserij, onderwijs & wetenschappen). Tussen 19.30 uur en 22.00 uur aan de eettafel van raadslid Pepijn Boekhorst (in Nijmegen West) wil hij met tien actieve leden in gesprek over (problemen in) de lokale politiek in relatie tot de TK betreffende zijn portefeuilles, hij hoort graag welke ideeën er bij jullie leven!

Lees verder

Gelderse corporaties moeten Aedes terugfluiten

Hoe solidair en betrokken zijn woningcorporaties met hun huurders? Deze vraag staat sinds deze week prominent op de agenda, nu bekend is dat Aedes (de landelijke koepel van woningcorporaties) het verzet staakt tegen de verhuurdersheffing van 1,7 miljard per jaar.
Dit opinieartikel van Pepijn Boekhorst en andere lokale en provinciale GroenLinks-raadsleden stond afgelopen zaterdag in De Gelderlander.

Lees verder

Luchtkwaliteit Nijmegen West onder druk door ongezonde bezuiniging minister

Door de slechtere bedieningstijden van de sluis Weurt krijgt Nijmegen West te maken met extra fijnstof door wachtende schepen. De fractie van GroenLinks Nijmegen roept het college van burgemeester en wethouders op te zorgen dat deze ongezonde bezuinigingsmaatregel van de minister van Infrastructuur en Milieu van tafel gaat.
Raadslid Pepijn Boekhorst: “De bewoners van Nijmegen West maken zich samen met de gemeente terecht zorgen om de luchtkwaliteit, we werken niet voor niets aan een groene buffer. Het is onbegrijpelijk dat de minister met zo’n maatregel hun gezondheid onder druk zet. Dat moeten we echt niet willen.”

Lees verder

Nog geen goede oplossing voor woonboten in Kanaalhaven

Voor het bedrijventerrein Kanaalhavens is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Een van de opvallendste zaken hierin is dat er voor 8 woonschepen in het Maas-Waalkanaal geen plek meer is: zij zijn verdwenen uit het bestemmingsplan. De reden? Het zou er te gevaarlijk zijn vanwege gevaarlijk scheepvaarttransport en overlast van bedrijven. Toch liggen de woonschepen er al tientallen jaren, betalen de bewoners belasting en heeft de gemeente er een paar jaar geleden zelfs riolering aangelegd. Raadslid Pepijn Boekhorst: ‘GroenLinks vindt dat er eerst een goede oplossing voor deze bewoners moet komen. Omdat daar pas de komende maanden aan gewerkt zal worden en de uitkomst onzeker is, heeft onze fractie voorgesteld het bestemmingsplan uit te stellen.'

Lees verder

GroenLinks onderzoekt knelpunten forse huurverhoging

Alle huurders krijgen vanaf 1 juli te maken met een forse huurverhoging. Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat steeds meer huurders met een laag inkomen in de knel komen. GroenLinks Nijmegen heeft het college van burgemeester en wethouders daarom gevraagd om samen met de Nijmeegse woningcorporaties onderzoek te doen naar de betaalbaarheid van huren in onze stad. Raadslid Pepijn Boekhorst: “Wij willen op tijd in kunnen grijpen als huren onbetaalbaar wordt.”

Lees verder