Nieuws van Pepijn Boekhorst

Kiev ligt vlakbij Nijmegen

Nederland importeert iedere dag voor dik 40 miljoen euro aan olie uit Rusland, je hoeft geen geopolitiek genie te zijn om te zien dat dat een lastige situatie oplevert.

Lees verder

GroenLinks blij met uitkomsten stads- en wijkmonitor

stads- en wijkmonitor

Vandaag is de nieuwe stads- en wijkmonitor gepresenteerd. De waardering over het woon- en leefklimaat in de stad is zowel bij bewoners als ondernemers gestegen. GroenLinks is blij met deze uitkomsten, aldus lijsttrekker Pepijn Boekhorst: “Het oordeel over de bereikbaarheid is sterk verbeterd, er zijn minder achterstandswijken en we doen het goed als duurzame stad. Dat zijn positieve beoordelingen!”

Lees verder

GroenLinks stelt campagnepand open voor initiatiefnemers

Opening op 10 januari
Vrijdag 10 januari opent GroenLinks Nijmegen zijn campagnepand aan de Ziekerstraat 81. De opening vindt plaats om 20 uur tijdens de nieuwjaarsborrel van de partij. Iedereen is van harte uitgenodigd. Lijsttrekker Pepijn Boekhorst: “Ons campagne-motto is ‘samenwerken aan een mooie stad’. Daarom stellen we het pand graag kosteloos beschikbaar als werkruimte, expositieruimte, oefenruimte of workshopruimte. Actieve Nijmegenaren die een mooi idee hebben, kunnen contact met ons opnemen via fractie@groenlinks.nijmegen.nl. Samen bekijken we dan de mogelijkheden!”

Lees verder

Begroting 2014: geef de hervormers ruim baan

Vanavond is de begroting 2014-2017 besproken. Zojuist heeft fractievoorzitter Pepijn Boekhorst in het kader hiervan het beleid van de gemeente tegen het licht gehouden. Boekhorst: "We moeten de hervormers in deze stad ruim baan geven. Geen gemeente als hindermacht of dwingende regisseur maar als ‘mogelijkmaker’." Hieronder kunt u de volledige tekst lezen.

Lees verder

GroenLinks wil aanpassing nieuwbouwplan basisschool Brakkenstein

Veiligheid schoolkinderen in gevaar

GroenLinks Nijmegen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van b&w over het nieuwbouwplan van basisschool Brakkenstein aan de Heijendaalseweg. In de plannen zoals gemaakt door het schoolbestuur komt er een ‘zoen- en zoefzone’ midden op het schoolplein, wat als gevolg heeft dat auto’s en spelende kinderen elkaar in de weg zitten. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Veel buurtbewoners en ouders maken zich hierover terecht grote zorgen. De veiligheid van deze kinderen moet voorop staan en daarom moet het nieuwbouwplan worden aangepast.”

Lees verder

Beter overleg met bewoners en buurgemeente nodig

In de notitie externe veiligheid beschrijft de gemeente Nijmegen waar en hoe risicovolle bedrijven mogen functioneren in onze stad. Ook gaat de nota over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, water en het spoor. Hoewel veel is vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving, kunnen gemeenten zelf ook keuzes maken. Over de keuze om meer gevaarlijke bedrijfsactiviteiten toe te staan op bedrijventerrein Kanaalhavens (in Nijmegen-West) is veel onrust en onduidelijkheid bij milieuorganisaties en bewoners. Bovendien blijkt dat niet goed is overlegd met buurgemeente Beuningen over deze plannen. Op verzoek van tien insprekers heeft GroenLinks voorgesteld om als gemeenteraad nog niet te besluiten over deze notitie.

Lees verder

Pagina's