Nieuws van Noël Vergunst

Perspectief op Nijmegen

Vandaag wordt de perspectiefnota besproken in de Nijmeegse gemeenteraad. Bij de perspectiefnota - de naam zegt het al - wordt vooruit geblikt naar de komende jaren en worden belangrijke keuzes gemaakt die ten grondslag liggen aan de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. Hieronder leest u de bijdrage die fractievoorzitter Noël Vergunst zojuist in eerste termijn hield: "GroenLinks combineert idealisme en dromen met het ontwikkelen van realistische plannen. Dat kan alleen in samenwerking en dialoog met de stad."

Lees verder

‘Organisaties veel beter informeren’

GroenLinks is niet tevreden over de manier waarop de Nijmeegse wethouders burgers, instellingen en organisaties hebben geïnformeerd over de jongste gemeentelijke bezuinigingsvoorstellen. Volgens fractievoorzitter Noël Vergunst is de communicatie vanuit het stadhuis naar de stad over de soms stevige ingrepen‘ teleurstellend’.„B enWwillen dat burgers en organisaties meer inzetten op zelfbeheer en zelfwerkzaamheid. Als je dat écht wil, dan moet je die burgers ook vanaf het begin betrekken bij die plannen.”

Een artikel uit De Gelderlander van vandaag.

Lees verder

Hou zwembad Dukenburg open door zelfbeheer

Het college stelt in de perspectiefnota als mogelijke bezuinigingsoptie voor om het zwembad in Dukenburg te sluiten. De coalitiefracties GroenLinks, PvdA en D66 vragen het college om af te zien van sluiting.

Lees verder

Uitnodiging Wijkenkaravaan Nijmegen-Centrum dinsdag 9 april

Hoe leefbaar is het centrum voor bewoners? Is er teveel horeca? Hoe zit het met de aanpak van drugsgerelateerde overlast? Hoe staat het met de leegstand? Zijn er voldoende groene plekken? Waarom is het juist prettig in de meest dynamische wijk van de stad te wonen? Hoe gaat het met de winkeliers en andere ondernemers in deze economisch moeilijke tijden? Hoe verhouden de verschillende verkeersstromen zich tot elkaar: bus, auto, fiets en voetganger? Is de tram een verrijking van het centrum?

Wat moet het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks zeggen over jouw woonomgeving? Die vraag staat centraal als de wijkenkaravaan van GroenLinks naar Nijmegen-Centrum komt. Raadsleden Noël Vergunst en Faysal Zouay willen graag van jou horen wat GroenLinks kan doen in het centrum. Een mooie kans om actief mee te denken over de toekomstplannen van GroenLinks voor jouw wijk!

Lees verder

GroenLinks stelt paal en perk aan hoge inkomens topfunctionarissen (semi)publieke instellingen

De afgelopen jaren is er veel ophef ontstaan over de inkomens van directeuren en bestuurders van instellingen die met overheidssubsidie werken op het terrein van zorg en welzijn, cultuur en huisvesting. Geld dat bedoeld is om mensen te helpen ging voor een deel ook naar soms buitensporig hoge salarissen. In 2009 heeft de Nijmeegse gemeenteraad afgesproken dat topfunctionarissen niet meer zouden mogen verdienen dan de burgemeester. Het college heeft afgelopen jaren gewacht op nationale wetgeving die normen stelt aan de topsalarissen. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Noël Vergunst is dat niet voldoende: “Per 1 januari van dit jaar is het maximumsalaris gesteld op 230.000 euro. Het zou nog beter zijn om lokaal een norm te hanteren van het burgemeesterssalaris. Van 170.000 euro moet je toch rond kunnen komen.”

Lees verder

'Nooit méér salaris dan burgemeester'

GroenLinks Nijmegen wil samen met PvdA en SP de topsalarissen van gesubsidieerde instellingen aan banden leggen: niet meer dan het burgemeesterssalaris. Bovendien moeten alle salarissen openbaar zijn. Uit een artikel van de Gelderlander van vandaag.

Lees verder