Nieuws van Noël Vergunst

Meerderheid raad geeft vrijheidsmuseum wo2 ongedekte cheque

D66 torpedeert referendum
Ondanks de vele twijfels over de haalbaarheid en de risico’s van het vrijheidsmuseum tweede wereldoorlog heeft een meerderheid van de raad ingestemd met dit project. GroenLinks vindt het te vroeg om nu al 6,2 miljoen euro te investeren. Er is nog een exploitatietekort van 150.000 euro per jaar en er moet nog 8 miljoen euro gevonden worden voor de investering. Het college kon de raad ook niet helder uitleggen waar de onderzoekskosten van 200.000 euro van betaald zal worden. Noël Vergunst: “Er moet eerst een concreet plan liggen met een sluitende begroting. Pas dan kunnen we een besluit nemen over de gemeentelijke bijdrage in de investering. We moeten geen ongedekte cheque geven.” Verder is de toekomst van de culturele ondernemers die nu het vasimgebouw gebruiken ongewis. De raad heeft het college opgedragen voor hen een goede oplossing te zoeken als ze uit het pand moeten. Ondanks de tegenstem van GroenLinks, was er een meerderheid voor het project.

Lees verder

Veel twijfels over haalbaarheid oorlogsmuseum en nog geen goede oplossing voor culturele ondernemers Vasimgebouw.

GroenLinks steunt referendum

Het college wil het Vasimgebouw, dat nu gebruikt wordt door 40 culturele ondernemers, voor 1 euro overdoen aan een externe stichting om hier een oorlogsmuseum te vestigen. Het college geeft de initiatiefnemers hierboven nog een bruidsschat mee van 1,7 miljoen euro om hun plannen te realiseren. Desondanks is er nog steeds 8 miljoen euro tekort. Daarnaast moet er jaarlijks nog veel geld gevonden worden om de exploitatie sluitend te krijgen.
Noël Vergunst: “Een dergelijk museum zou natuurlijk een unieke kans zijn voor Nijmegen, maar voordat de gemeente medewerking verleent moet er wel een sluitende begroting liggen en duidelijk zijn dat de risico’s niet bij de gemeente liggen. We moeten voorkomen dat de gemeente bovenop de miljoeneninvesteringen ook jaarlijks moet bijbetalen om de tekorten te dekken.”

Lees verder

GroenLinks investeert in groen en sociaal:we maken een mooie stad

Donderdag 10 oktober (de dag van de Duurzaamheid) presenteert
GroenLinks Nijmegen het concept-verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De titel van dit programma “We maken een mooie stad” refereert aan de vele creatieve initiatiefnemers die Nijmegen kent. Mensen die hun eigen energie opwekken, samen een woning bouwen, een moestuin starten of popmuziek maken.
De voorzitter van de programmacommissie Noël Vergunst: “Deze mensen maken van Nijmegen een mooie stad. Met dit ambitieuze programma willen we hun bondgenoot zijn.”

Lees verder

Tijdelijke opblaashal Rapiditas eerst van de baan, dan praten over alternatieven

Rapiditas is een succesvolle tennisvereniging. Om in de winter te kunnen trainen, willen ze een opblaashal neerzetten in Park Brakkenstein. Dit gaat ten koste van het groene en monumentale karakter van het park. Het is daarom niet gewenst en mogelijk een dergelijke opblaashal te plaatsen. We moeten nu duidelijk maken dat dit plan niet door kan gaan. Dan wordt het tijd om te denken over een alternatief. Enkele locaties kunnen onderzocht worden om een permanente hal neer te zetten. Gelukkig heeft Rapiditas de middelen om die hal zelf te bekostigen. Fractievoorzitter Noël Vergunst: "Het moet dus mogelijk zijn om ergens in Nijmegen hiervoor een plekje te vinden. Park Brakkenstein blijft dan mooi, rustig en groen."

Raad stelt perspectiefnota vast: zwembad Dukenburg blijft open

De gemeenteraad heeft ingestemd met de perspectiefnota waarin de belangrijkste keuzen worden gemaakt voor de komende jaren. Door de bezuinigingen van het PvdA-VVD-kabinet en de tekorten op de grondexploitaties moeten we weer extra bezuinigen. GroenLinks hanteert daarbij als principe: wat anders kan, door bijvoorbeeld burgers meer zelf te laten doen, doen we anders; wat echt belangrijk is, houden we overeind en we stoppen met zaken die minder prioriteit hebben. GroenLinks vindt het belangrijk dat als we meer vragen van burgers en organisaties, we hen er ook goed bij moeten betrekken. Veel mensen voelden zich overvallen door de voorstellen van het college. Deze hebben geleid tot misverstanden en onrust. Het college heeft toegezegd dit bij de uitwerking van de voorstellen beter te doen.

Lees verder

Pagina's