Shelter City en vluchtelingenbeleid, Politiek Café 4 juli 2015

Op 4 juli waren Placide Nyenyezi Ntole en Tineke Strik te gast bij een GroenLinks Politiek Café over Nijmegen als Shelter City en vluchtelingenbeleid. Ondanks dat het een vreselijk warme dag was, waren de stoeltjes in het zaaltje bij Brebl bijna allemaal bezet.

Bert Frings (wethouder oa vluchtelingenbeleid) benadrukte het grote particuliere circuit van opvang in Nijmegen en de onafhankelijke koers van de stad. Qader Shafiq (projectleider Shelter City), introduceerde Placide Nyenyezi Ntole, hij werd als mensenrechten activist geselecteerd voor het Shelter City Programma.

Placide vertelde over Congo, waar hij vandaan komt. Met veel buurlanden zijn er problemen, bijvoorbeeld met Rwanda waar in het verleden wreedheden tussen Hutu’s en Tutsi’s plaatsvonden. Vluchtelingen uit Rwanda werden door Congo opgenomen, maar begonnen hier ook te vechten. Er was veel seksueel geweld en de vrouwen die dit overkwam werden buitengesloten. Hun kinderen kregen geen papieren en werden rechteloos, ze kunnen niet aantonen dat ze Congolees zijn. Placide zet zich juist voor deze mensen in.

Placide doet in Nederland veel ervaring op. Met het netwerk en platform dat hij hier opbouwt, heeft hij straks in eigen land meer invloed om de situatie te verbeteren. Het is zijn droom om met de kennis, ervaring en inspiratie die hij opdoet terug te keren en zich te ontwikkelen tot een nieuwe leider. Volgens Placide betekent goed vluchtelingebeleid dat je mensen een veilig onderkomen biedt, maar ook perspectief met werk of opleiding EN hij benadrukt dat zonder politiek een oplossing voor problemen in het thuisland onmogelijk is.

Tineke Strik (docent migratierecht en lid eerste kamer) gaf uitleg over de historie van het vluchtelingenbeleid. De gedachte om mensen nooit terug te sturen als niet aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, ontstond na de Tweede Wereld Oorlog in het besef van de Duits-Joodse vluchtelingen die met fatale afloop door Nederland terug Duitsland in werden gestuurd. Het vluchtelingen-beleid in Nederland heeft zich vanaf toen ontwikkeld, het Europees vluchtelingenbeleid is pas 15 jaar jong. De richtlijnen worden niet overal nageleefd; Nederland wordt regelmatig en terecht op de vingers getikt.

Verandering van beeldvorming over vluchtelingen is volgens Tineke noodzakelijk. Mensen hebben vaak het idee dat ze toch niks kunnen doen. Met betere informatie en positieve verhalen kan dit veranderen. Gemeenten kunnen perspectief bieden naast onderdak en organisaties ondersteunen. GroenLinks Nijmegen levert graag een bijdrage aan het Shelter City programma binnen het bestaande project of in breder perspectief. Tijdens de ALV in het najaar wordt hierop terug gekomen.