Raad vraagt burgemeester coffeeshopbezoekers niet te controleren en om pilot met gereguleerde wietteelt

Het nieuwe regeerakkoord biedt lokale overheden de ruimte om eigen regels te maken voor het controleren van coffeeshopbezoekers. Een grote meerderheid van de raad wil dat de burgemeester bezoekers van coffeeshops niet gaat controleren of ze wel in Nederland wonen. Amsterdam heeft dit in overleg met de minister ook al besloten. Fractievoorzitter Noël Vergunst: "Er is geen reden de drempels voor coffeeshopbezoekers te vergroten. De burgemeesters creëert nu een onduidelijke en onwenselijke situatie."

Samen met andere raadsleden is hij verbaasd over de verklaring van Bruls dat hij de wens van de raad naast zich neerlegt. Vergunst: "Wettelijk heeft de burgemeester een eigen positie, maar hij wordt wel geacht te handelen zoals de raad dat wenst."

De burgemeester was aanmerkelijk positiever over de wens van de raad om een pilot te starten met gereguleerde wietteelt. Dit gebeurt nu nog in gevaarlijke en criminele sferen. Samen met enkele andere steden zal Nijmegen zich bij de minister hard maken om een einde te maken aan deze misstanden. GroenLinks heeft met Dwars het initiatief genomen om de toelevering van coffeeshops goed te regelen.