Nieuws over Pepijn Oomen

Fietspad door de Goffert

Op 4 maart sprak de gemeenteraad over het tracé van de fietsroute Beuningen-Heyendaal. Raadslid Pepijn Oomen toonde zich daarover verheugd: “Er zijn namelijk heel veel vragen gesteld door omwonenden en milieuorganisaties over de route langs het NEC-stadion. Het is goed dat we op die vragen een antwoord gaan geven. “ Oomen kreeg ruime steun van de gemeenteraad voor een motie om de knelpunten op het tracé op te lossen.

Lees verder

Fietspad door het Goffertpark

Op de politieke avond van 11 februari stond het snelfietspad Beuningen-Heyendaal op de agenda. Het laatste deel van dit tracé komt door het Goffertpark, langs het NEC-stadion. GroenLinks begrijpt die keuze, het is immers de snelste route voor de fietsers en ligt ver weg van de drukke Burgemeester Daleslaan. Er zijn wel een aantal knelpunten aan deze route door het park. Ons raadslid Pepijn Oomen kondigde een motie aan om hier goed naar te kijken.

Lees verder

Snellere ontwikkeling in De Waalsprong

Desolaat ligt het er nu nog bij: de braakliggende grond direct na De Oversteek. Maar niet lang meer, als het aan het college ligt: er wordt dit jaar vaart gemaakt met de planontwikkeling van Hof van Holland, de Broodkorf en de Woenderskamp. Volgens GroenLinks de hoogste tijd. De nieuwbouw in Nijmegen-noord is nu nog een grote vinexlocatie zonder centrum. In de beoogde wijk Hof van Holland is een centrumfunctie voorzien, maar de ontwikkeling hiervan is nog niet op gang gekomen. De coalitie heeft afgesproken dat nu voortvarend aan te pakken. Afgelopen woensdag lag het plan van aanpak hiervan voor. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen: "Als het goed gaat, ligt er al in oktober een concreet plan, waarover bewoners en ondernemers van begin tot het eind hebben kunnen meepraten." GroenLinks kijkt uit naar de planontwikkeling in het komend jaar en verwacht veel inbreng vanuit de hele stad. Oomen: "zo krijgt de Waalsprong een centrum van en voor iedereen!"

Verbeter het Groen in uw buurt!

Bewoners kunnen met de gemeente zelf het groen in hun woonomgeving verbeteren. Raadslid Bram Friesen: “De gemeente kiest met “Groen Verbindt” een aanpak waarin de bewoners aan zet zijn. Wij roepen iedereen op om mooie groene kansen aan te dragen!”

Lees verder

Fietspad Waalbrug verzekerd

Op de politieke avond van 19 november stemde de raad in met een investering van € 5 miljoen in het aanleggen van een extra fietspad aan de Waalbrug, een onderdeel (en het sluitstuk) van het snelfietspad naar Arnhem, het RijnWaalpad. Omdat de totale kosten 10 miljoen euro bedragen, wordt ook 5 miljoen ander fietsinvesteringsgeld gereserveerd. Raadslid Pepijn Oomen: 'Wij gaan er net als wethouder Tiemens vanuit dat de volledige € 5 miljoen worden binnengehaald met Stadsregio-, Provincie-rijks- en Europese subsidies. En dus dat dit geld beschikbaar blijft voor andere fietspaden in de stad." De raad maakte zich ook zorgen over de bereikbaarheid bij het groot onderhoud van de Waalbrug. Het zou namelijk zo maar kunnen dat het vernieuwen van de betonnen onderlaag tot gevolg heeft dat de Waalbrug een periode helemaal afgesloten moet worden. Het college zegde toe de raad te informeren over de voortgang en over de maatregelen die in dat geval getroffen worden. GroenLinks vindt het belangrijk dat de stad niet op slot gaat en dat we goed bereikbaar blijven.

Motie: opnieuw sneller naar Kleve

In de stadsbegroting wordt veel gesproken over Arnhem, de stad waar Nijmegen mee samenwerkt op bijvoorbeeld sociaal-economisch terrein. Dat terwijl Kleve (DL) een stad die ongeveer even dichtbij ligt, nauwelijks wordt genoemd. Regelmatig maakt GroenLinks zich hard voor maatregelen die bijdragen aan betere mobiliteit, ook over de grens heen. Immers, zonder goed openbaar vervoer wordt samenwerking bemoeilijkt. Terwijl er veel kansen liggen op het gebied van werk en het voor winkeliers aantrekkelijk is wanneer meer Duitsers onze binnenstad bezoeken. Raadslid Pepijn Oomen: "In 2012 werd mijn amendement 'sneller naar Kleve' raadsbreed gesteund, maar helaas is er concreet nog weinig van de grond gekomen. Daarom heb ik dit amendement geactualiseerd en 'opnieuw sneller naar Kleve' genoemd'. In dit amendement vragen we om op korte termijn een betere busverbinding te realiseren." 

Lees verder