Nieuws over Pepijn Oomen

Pleidooi voor behoud historische tuin Lent

Op de politieke avond van 30 maart besprak de raad de toekomstplannen voor Hof van Holland, het gebied ten westen van station Nijmegen-Lent. GroenLinks had veel complimenten voor dit nieuwe, groene centrum van Nijmegen-noord dat dankzij uitgebreide bewoners-, ondernemers-, raads- en ontwikkelaarsparticipatie tot stand is gekomen. 

Lees verder

Sneller werken aan verkeersveilig Lent

Er wordt al meer dan een decennium over gepraat, maar de Dorpensingel-oost, een rondweg boven Lent, is er nog steeds niet. De kosten zijn erg hoog (in ieder geval ruim €8 mln) en de provincie geeft daar geen geld voor. De gemeenten Nijmegen en Lingewaard hebben weliswaar geld opzij gezet, maar dat is nog niet genoeg. GroenLinks pleit ervoor een alternatief te onderzoeken, zodat de verkeersveiligheid in Lent snel verbeterd kan worden.

Lees verder

Bijzonder Doelgroepenvervoer: het kan veel duurzamer

Deze maand beslissen de samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen over de aanbesteding voor het bijzonder doelgroepenvervoer, waarin het vervoer voor ouderen, schoolkinderen en mensen met een beperking wordt geregeld.Het concept, dat over enkele weken aanbesteed wordt, regelt een efficiëntere vorm van vervoer die naar het zich laat aanzien ook klantvriendelijker kan zijn voor deze groep.

Lees verder

Reactivering spoorlijn Nijmegen-Kleve

Reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve is een langgekoesterde wens van GroenLinks en van de Nijmeegse raad. In het verleden zijn meerdere amendementen en moties met ruime meerderheid of raadsbreed omarmd; laatstelijk de motie "Opnieuw sneller naar Kleve" (12 november 2014). Na deze motie is het van bestuurlijke zijde vooralsnog stil gebleven. 

Lees verder

Fietsbruggen voor de campus

GroenLinks is verheugd dat een groot aantal fietsknelpunten in Nijmegen de komende jaren wordt aangepakt. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen: "Alleen de (fiets)bereikbaarheid van de campus vormt een probleem. Daar moet echt nog een schep bovenop!" 

Lees verder

Nijmegen investeert 5 miljoen euro in betere fietsvoorzieningen

De gemeente Nijmegen trekt in 2016 1,8 miljoen uit voor nieuwe fietsprojecten. Het gaat dan onder meer om uitbreiding van regionale snelfietsroutes, de aanleg van betere fietsroutes naar Lindenholt en Dukenbrug en het fietsvriendelijk maken van drempels en  verkeerslichten. Tussen 2016 en 2018 wil de gemeente 5 miljoen extra investeren om fietsen in Nijmegen nog aantrekkelijker te maken.

Lees verder