Nieuws over Pepijn Boekhorst

Een nieuwe basisschool voor Brakkenstein

Basisschool Brakkenstein wordt gebouwd aan de Heyendaalseweg. Hoe graag de ouders, wijkraad en gemeenteraad ook een andere locatie wensen: dit blijkt niet haalbaar. Dat is de conclusie uit de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week. De opgave voor de toekomst is om deze nieuwe locatie zo verkeersveilig mogelijk te gaan maken.

Lees verder

GL wil einde aan wilde dieren in het circus

In Nijmegen worden nog steeds circusvoorstellingen met wilde dieren georganiseerd. GroenLinks vindt dit onwenselijk en heeft het college van B&W gevraagd lokale regelgeving te maken, waarmee circussen met wilde dieren uit onze gemeente geweerd kunnen worden. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Wilde dieren horen in het wild thuis, zoals de naam al zegt. In sommige circussen moeten leeuwen, tijgers en olifanten dagelijks niet-natuurlijk gedrag vertonen. We weten inmiddels dat veel wilde dieren hier doodongelukkig van worden. Dat kan echt niet meer. Gelukkig kiezen steeds meer circussen voor voorstellingen zonder wilde dieren, waardoor er genoeg mogelijkheden zijn om toch naar circusvoorstellingen te gaan. Daarom willen wij dat Nijmegen net als andere gemeenten in actie komt.”

Lees verder

Nijmegen wordt Shelter-city

Mensenrechtenverdedigers die in een veilige omgeving even op adem kunnen komen. Dat is het idee achter Shelter City. Dankzij een initiatief van GroenLinks samen met de fracties van D66, CDA en de Nijmeegse Fractie, is Nijmegen nu zo’n veilige omgeving. Het plan past goed bij onze stad, vindt fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: "Nijmegen is een sociale en progressieve stad. Het is goed dat we met elkaar over onze gemeente- (en lands-)grenzen durven te kijken." 
De gemeenteraad stemde bijna unaniem in met het plan om de komende twee jaar telkens minimaal 2 activisten tijdelijk onderdak te bieden in onze stad. Ze krijgen daarbij intensieve begeleiding en zullen ook hun indrukwekkende verhalen en ervaringen delen met Nijmegenaren. Om dit allemaal mogelijk te maken, zoekt de gemeente actief steun bij woningcorporaties, de universiteit en de HAN en andere instellingen in de stad. "Zo wordt Shelter City ook echt iets van de hele stad", aldus Boekhorst. Het initiatief van de vier raadsfracties werd namens GroenLinks begin dit jaar opgestart door oud-raadslid Ilknur Aksakal, die zo ook na haar vertrek uit de raad nog even op een mooie manier van zich liet horen.

Nieuwbouw basisschool Brakkenstein roept vragen op

Vorige week nam het schoolbestuur van de Josephscholen (SJS) een besluit over de nieuwe locatie van de basisschool Brakkenstein: de school gaat verhuizen naar een plek aan de Heyendaalseweg. Dit besluit kan nog niet rekenen op draagvlak bij ouders en wijkbewoners, die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid van de nieuwe locatie. Deze groep betrokken Nijmegenaren liet raadsleden zien dat er de nodige vraagtekens te zetten zijn bij het locatieonderzoek. Rekenen het schoolbestuur en de gemeente zich niet rijk? Kloppen de investeringen in het veilig maken van de wegen wel? Namens GroenLinks diende fractievoorzitter Pepijn Boekhorst een motie in om een second opinion uit te voeren naar de locatiekeuze: "Het is belangrijk dat er duidelijkheid is over alle financiële uitgangspunten. Kloppen deze? En klopt daarmee de conclusie van het schoolbestuur? Een snel en goed onderzoek van de rekenkamer kan deze duidelijkheid geven." De voltallige gemeenteraad steunde de motie. De onafhankelijke second opinion wordt de komende zomerweken uitgevoerd en moet begin september klaar zijn. Daarmee leidt het onderzoek gelukkig niet tot vertraging, want de omgevingsvergunning zou toch pas eind september verleend worden. Boekhorst: "De kinderen van de wijk mogen niet de dupe worden van een financiële discussie tussen gemeente en schoolbestuur. Uiteindelijk moet er een veilige school in Brakkenstein komen, op welke plaats dan ook."

Jaarrekening vastgesteld

In de jaarrekening 2013 lezen we waar de gemeente vorig jaar geld aan heeft uitgegeven. Een goede indruk van de prestaties van de gemeente Nijmegen, kregen we vorige week overzichtelijk gepresenteerd door de Atlas voor Gemeenten. Nijmegen staat op plaats 7 van meest aantrekkelijke steden, in een rij van 50 grootste gemeenten. Een prima prestatie, aldus fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “om dit zo te houden, moeten we blijven investeren in ons cultureel aanbod, de aanwezigheid van de universiteit en de nabijheid van natuur. GroenLinks deed de oproep om de komende jaren hard te werken aan de sociaal-economische positie van Nijmegen. Plaats 30 is voor GroenLinks niet goed genoeg, wij willen voor een top-10 notering gaan.

Lees verder

GroenLinks wil actie tegen chemische bestrijdingsmiddelen

Nog steeds wordt er te veel gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor bijen en bovendien verboden zijn. Greenpeace komt in actie. Samen met andere politieke partijen wil GroenLinks dat de gemeente Nijmegen actie onderneemt. Ook worden Nijmegenaren opgeroepen de petitie van Greenpeace te tekenen voor gifvrije planten en tuinbollen.

Lees verder