Nieuws over Pepijn Boekhorst

Begroting 2015: Nijmegen blijft groen en sociaal

Vanavond wordt de stadsbegroting 2015-2018 in de raad besproken. Zojuist hield fractievoorzitter Pepijn Boekhorst in eerste termijn zijn beschouwing. Hieronder leest u zijn bijdrage. Boekhorst: "GroenLinksers willen het verschil maken voor mensen. En in deze begroting zien we meer dan voldoende mogelijkheden om dat te doen de komende jaren!"

Lees verder

Meer zeggenschap voor Nijmegenaren

Op voorstel van GroenLinks gaat een werkgroep vanuit de gemeenteraad in gesprek met bestuurders van woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsbesturen. Doel van de werkgroep is om Nijmegenaren meer invloed te geven op de besluiten van deze instellingen. Raadslid Pepijn Boekhorst schreef een initiatiefvoorstel: “Deze instellingen doen heel belangrijk werk voor veel mensen uit onze stad. Het is belangrijk dat we bewoners, winkeliers, de wijkagent of de jongerenwerker meer mogelijkheden bieden mee te praten over de keuzes van deze instellingen. Want het is en blijft maatschappelijk geld.” De werkgroep komt op korte termijn voor het eerst bij elkaar en bespreekt dan welke rol de gemeente kan hebben hierbij. 

Nijmegen wordt Regenboogstad

Op vrijdag 10 oktober ondertekende de gemeente Nij­megen, de intentie­verklaring “Regenboogsteden”. Met deze verklaring spreekt het bestuur van de gemeente uit zich in te spannen om de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders te vergroten en het thema een vaste plaats geven binnen het Nijmeegse beleid. Het ministerie OCW stelt 50.000 euro beschikbaar op voorwaarde dat Nijmegen hetzelfde bedrag besteedt aan lokaal emancipatiebeleid.

GroenLinks vindt dit een mooie stap. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “GroenLinks is een partij die acceptatie van iedereen hoog in het vaandel heeft staan. Nijmegen is een sociale en tolerante stad. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Als regenboogstad laten we zien daar als gemeente hard aan te blijven werken.” In het nieuwe coalitieakkoord is ieder jaar extra geld beschikbaar voor diversiteit en kan onze wethouder Bert Frings goed werk verzetten. Het roze stembusakkoord, ook ondertekend door GroenLinks, wordt door Frings actief uitgevoerd de komende jaren.  

Lees verder

Een nieuwe basisschool voor Brakkenstein

Basisschool Brakkenstein wordt gebouwd aan de Heyendaalseweg. Hoe graag de ouders, wijkraad en gemeenteraad ook een andere locatie wensen: dit blijkt niet haalbaar. Dat is de conclusie uit de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week. De opgave voor de toekomst is om deze nieuwe locatie zo verkeersveilig mogelijk te gaan maken.

Lees verder

GL wil einde aan wilde dieren in het circus

In Nijmegen worden nog steeds circusvoorstellingen met wilde dieren georganiseerd. GroenLinks vindt dit onwenselijk en heeft het college van B&W gevraagd lokale regelgeving te maken, waarmee circussen met wilde dieren uit onze gemeente geweerd kunnen worden. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Wilde dieren horen in het wild thuis, zoals de naam al zegt. In sommige circussen moeten leeuwen, tijgers en olifanten dagelijks niet-natuurlijk gedrag vertonen. We weten inmiddels dat veel wilde dieren hier doodongelukkig van worden. Dat kan echt niet meer. Gelukkig kiezen steeds meer circussen voor voorstellingen zonder wilde dieren, waardoor er genoeg mogelijkheden zijn om toch naar circusvoorstellingen te gaan. Daarom willen wij dat Nijmegen net als andere gemeenten in actie komt.”

Lees verder

Nijmegen wordt Shelter-city

Mensenrechtenverdedigers die in een veilige omgeving even op adem kunnen komen. Dat is het idee achter Shelter City. Dankzij een initiatief van GroenLinks samen met de fracties van D66, CDA en de Nijmeegse Fractie, is Nijmegen nu zo’n veilige omgeving. Het plan past goed bij onze stad, vindt fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: "Nijmegen is een sociale en progressieve stad. Het is goed dat we met elkaar over onze gemeente- (en lands-)grenzen durven te kijken." 
De gemeenteraad stemde bijna unaniem in met het plan om de komende twee jaar telkens minimaal 2 activisten tijdelijk onderdak te bieden in onze stad. Ze krijgen daarbij intensieve begeleiding en zullen ook hun indrukwekkende verhalen en ervaringen delen met Nijmegenaren. Om dit allemaal mogelijk te maken, zoekt de gemeente actief steun bij woningcorporaties, de universiteit en de HAN en andere instellingen in de stad. "Zo wordt Shelter City ook echt iets van de hele stad", aldus Boekhorst. Het initiatief van de vier raadsfracties werd namens GroenLinks begin dit jaar opgestart door oud-raadslid Ilknur Aksakal, die zo ook na haar vertrek uit de raad nog even op een mooie manier van zich liet horen.