Nieuws over Pepijn Boekhorst

Skaeve Huse komen nabij Weezenhof

Met een overgrote meerderheid stemde de gemeenteraad in met komst van 8 zorgwoningen (Skaeve Huse) nabij de Weezenhof. In deze woningen komen mensen wonen die gebaat zijn bij rust en een prikkelarme omgeving. Met de juiste begeleiding vanuit zorginstellingen, de politie en de woningcorporatie werkt dit succesvol, zo blijkt in veel andere gemeenten. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: "Nijmegen is en blijft een sociale stad. Ook voor mensen die niet 'gewoon' kunnen wonen, is er plek in onze stad'. GroenLinks diende een amendement in op verzoek van wijkbewoners om extra zekerheden te bieden over de toekomstige bewoners: zo mogen er in de toekomst geen zwaardere probleemvragers komen wonen. De hele raad steunde dit amendement. 

Lees verder

Lastenverschuiving: wat betekent dat voor U

Afgelopen woensdag heeft de Nijmeegse gemeenteraad de stadsbegroting 2015-2018 vastgesteld. Hierin staan de plannen voor de komende jaren, met een financiële onderbouwing. Een van de meest opvallende zaken is het geleidelijk afbouwen van de afvalstoffenheffing en de verhoging van de OZB. Een complexe maatregel die we hieronder uitleggen:

Wat gaat er precies veranderen voor bewoners?

Huurders en woningeigenaren betalen vanaf 2015 minder afvalstoffenheffing. In 2018 betalen zij geen afvalstoffenheffing meer. Een aantal woningeigenaren betalen vanaf 2015 meer OZB. Maar de jaren daarna zullen de lasten voor sommige eigenaren weer dalen. Eigenaren van een woning met een waarde minder dan 200.000 euro betalen in 2018 minder belasting, is de woning meer waard dan betalen eigenaren meer belasting.

Voorbeeld: een eigenaar van een woning met een waarde van 288.000 euro betaalt in 2014 969 euro, in 2018 is dat bedrag 1055. En beperkte stijging van 86 euro per jaar. Een eigenaar van een woning met een waarde van 138.000 euro betaalt in 2014 530 euro, in 2018 is dat bedrag 523 euro. Een lichte daling.  

Lees verder

Begroting 2015: Nijmegen blijft groen en sociaal.

De afgelopen weken stonden voor de Nijmeegse gemeenteraad in het teken van de stadsbegroting. Hierin staan de plannen voor de komende jaren met een financiële toelichting. De bijdrage van fractievoorzitter Pepijn Boekhorst is te lezen op onze site. GroenLinks is blij dat Nijmegen groen en sociaal blijft. Tot onze grote tevredenheid is niet alleen de stadsbegroting aangenomen, maar ook de vier moties die de fractie van GroenLinks heeft ingediend. 
 

Begroting 2015: Nijmegen blijft groen en sociaal

Vanavond wordt de stadsbegroting 2015-2018 in de raad besproken. Zojuist hield fractievoorzitter Pepijn Boekhorst in eerste termijn zijn beschouwing. Hieronder leest u zijn bijdrage. Boekhorst: "GroenLinksers willen het verschil maken voor mensen. En in deze begroting zien we meer dan voldoende mogelijkheden om dat te doen de komende jaren!"

Lees verder

Meer zeggenschap voor Nijmegenaren

Op voorstel van GroenLinks gaat een werkgroep vanuit de gemeenteraad in gesprek met bestuurders van woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsbesturen. Doel van de werkgroep is om Nijmegenaren meer invloed te geven op de besluiten van deze instellingen. Raadslid Pepijn Boekhorst schreef een initiatiefvoorstel: “Deze instellingen doen heel belangrijk werk voor veel mensen uit onze stad. Het is belangrijk dat we bewoners, winkeliers, de wijkagent of de jongerenwerker meer mogelijkheden bieden mee te praten over de keuzes van deze instellingen. Want het is en blijft maatschappelijk geld.” De werkgroep komt op korte termijn voor het eerst bij elkaar en bespreekt dan welke rol de gemeente kan hebben hierbij. 

Nijmegen wordt Regenboogstad

Op vrijdag 10 oktober ondertekende de gemeente Nij­megen, de intentie­verklaring “Regenboogsteden”. Met deze verklaring spreekt het bestuur van de gemeente uit zich in te spannen om de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders te vergroten en het thema een vaste plaats geven binnen het Nijmeegse beleid. Het ministerie OCW stelt 50.000 euro beschikbaar op voorwaarde dat Nijmegen hetzelfde bedrag besteedt aan lokaal emancipatiebeleid.

GroenLinks vindt dit een mooie stap. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “GroenLinks is een partij die acceptatie van iedereen hoog in het vaandel heeft staan. Nijmegen is een sociale en tolerante stad. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Als regenboogstad laten we zien daar als gemeente hard aan te blijven werken.” In het nieuwe coalitieakkoord is ieder jaar extra geld beschikbaar voor diversiteit en kan onze wethouder Bert Frings goed werk verzetten. Het roze stembusakkoord, ook ondertekend door GroenLinks, wordt door Frings actief uitgevoerd de komende jaren.  

Lees verder