Nieuws over Pepijn Boekhorst

Nieuwjaarsspeech fractievoorzitter Pepijn Boekhorst

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Nijmegen  hield fractievoorzitter Pepijn Boekhorst een inspirerende toespraak over de ambities van GroenLinks voor nu en in de toekomst. Ook stond  hij stil bij de actualiteit van afgelopen week . Lees hier zijn speech.

Lees verder

Jaarverslag GroenLinks Nijmegen

In januari start GroenLinks het nieuwe jaar met de opening van het campagnepand aan de Ziekerstraat. In de dagen hiervoor werken tientallen vrijwilligers hard om er een fantastische plek van te maken. Ondertussen gaat het gewone werk in de raad door. Pepijn Oomen schrijft een voorstel om de luchtkwaliteit te verbeteren en krijgt hiervoor steun in de raad. Marieke Smit maakt zich druk voor voldoende studentenwoningen in onze stad. Ilknur Aksakal geeft vanuit GroenLinks steun aan het nieuwe samenwerkingsverband W4 van de grote zorg- en welzijninstellingen in onze stad. Dit levert geld en kwaliteit op! Tevergeefs pleit Maurice Nooijen om burgers met een uitkering niet te bespioneren met camera’s. Uit de stads- en wijkmonitor blijkt dat bewoners en ondernemers het woon- en leefklimaat in de stad meer waarderen. Het oordeel over de bereikbaarheid is sterk verbeterd, er zijn minder achterstandswijken en we doen het goed als duurzame stad. Dat zijn positieve beoordelingen, volgens GroenLinks. Lokaal kunnen we verschil maken.                                                                                                                                                                                                                                                           Februari. De campagneslogan ‘Samenwerken aan een mooie stad’ krijgt meer en meer vorm. In het campagnepand exposeren Nijmeegse kunstenaars en is er elke week een rondetafelgesprek. Over betaalbaar wonen, cultuureducatie, duurzaam eten, een veilige inrichting van het stationsplein. Raadslid Noël Vergunst neemt vijf prijswinnaars mee op rondleiding naar Doornroosje, dat volop in aanbouw is. Nijmegenaren doen mee aan onze petitie om scooters van het fietspad te krijgen. De raad besluit dat er definitief een centrum voor natuur- en cultuurhistorie in de Stratenmakerstoren komt. Het krijgt de naam de Bastei en is een kroon op het werk van wethouder Jan van der Meer. De raad kiest ervoor om de Albert Heijn op de Groenestraat te verplaatsen. Onder aanvoering van Pepijn Oomen komt er meer aandacht voor de fiets en groene inpassing. Het campagneteam bezoekt de Hazenkamp met Bram van Ojik, en ondertussen worden in de stad huis-aan-huis duizenden verkiezingskranten bezorgd. Ook de campagnefilm gaat online. De campagne is op stoom!

 

Lees verder

Eerste stap naar Nijmegen Sheltercity gezet. Trots op onze stad!

Nijmegen vangt komende jaren vier mensenrechtenverdedigers op in onze stad. Op initiatief van de gemeenteraad is Nijmegen een Shelter City: als oudste stad zijn we een veilige haven voor mensenrechtenverdedigers in nood die tijdelijk opvang nodig hebben. In de periode dat zij in Nijmegen leven, zullen ze een bijdrage leveren aan de discussie over mensenrechten. Oud-raadslid Ilknur Aksakal was één van de initiatiefnemers van dit mooie plan.
Het COS Gelderland gaat met vele partijen in de stad, zoals de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, Huis van Compassie, Radboud Universiteit, HAN, NXP, Royal Haskoning, NEC, Lux, Nijmeegse afdeling Amnesty International en politieke jongerenorganisaties aan de slag. GroenLinks is trots op de betrokkenheid van al deze instellingen bij dit mooie project. We kijken uit naar de startbijeenkomst begin volgend jaar, dan horen we er meer over!

Skaeve Huse komen nabij Weezenhof

Met een overgrote meerderheid stemde de gemeenteraad in met komst van 8 zorgwoningen (Skaeve Huse) nabij de Weezenhof. In deze woningen komen mensen wonen die gebaat zijn bij rust en een prikkelarme omgeving. Met de juiste begeleiding vanuit zorginstellingen, de politie en de woningcorporatie werkt dit succesvol, zo blijkt in veel andere gemeenten. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: "Nijmegen is en blijft een sociale stad. Ook voor mensen die niet 'gewoon' kunnen wonen, is er plek in onze stad'. GroenLinks diende een amendement in op verzoek van wijkbewoners om extra zekerheden te bieden over de toekomstige bewoners: zo mogen er in de toekomst geen zwaardere probleemvragers komen wonen. De hele raad steunde dit amendement. 

Lees verder

Lastenverschuiving: wat betekent dat voor U

Afgelopen woensdag heeft de Nijmeegse gemeenteraad de stadsbegroting 2015-2018 vastgesteld. Hierin staan de plannen voor de komende jaren, met een financiële onderbouwing. Een van de meest opvallende zaken is het geleidelijk afbouwen van de afvalstoffenheffing en de verhoging van de OZB. Een complexe maatregel die we hieronder uitleggen:

Wat gaat er precies veranderen voor bewoners?

Huurders en woningeigenaren betalen vanaf 2015 minder afvalstoffenheffing. In 2018 betalen zij geen afvalstoffenheffing meer. Een aantal woningeigenaren betalen vanaf 2015 meer OZB. Maar de jaren daarna zullen de lasten voor sommige eigenaren weer dalen. Eigenaren van een woning met een waarde minder dan 200.000 euro betalen in 2018 minder belasting, is de woning meer waard dan betalen eigenaren meer belasting.

Voorbeeld: een eigenaar van een woning met een waarde van 288.000 euro betaalt in 2014 969 euro, in 2018 is dat bedrag 1055. En beperkte stijging van 86 euro per jaar. Een eigenaar van een woning met een waarde van 138.000 euro betaalt in 2014 530 euro, in 2018 is dat bedrag 523 euro. Een lichte daling.  

Lees verder

Begroting 2015: Nijmegen blijft groen en sociaal.

De afgelopen weken stonden voor de Nijmeegse gemeenteraad in het teken van de stadsbegroting. Hierin staan de plannen voor de komende jaren met een financiële toelichting. De bijdrage van fractievoorzitter Pepijn Boekhorst is te lezen op onze site. GroenLinks is blij dat Nijmegen groen en sociaal blijft. Tot onze grote tevredenheid is niet alleen de stadsbegroting aangenomen, maar ook de vier moties die de fractie van GroenLinks heeft ingediend.