Nieuws over Pepijn Boekhorst

Verkiezing mooiste welzijnsinitiatief van Nijmegen

Wat vind je het mooiste welzijnsinitiatief van Nijmegen? Die vraag stelt GroenLinks Nijmegen aan zoveel mogelijk stadgenoten, in het kader van de verkiezing van ‘mooiste welzijnsinitiatief van Nijmegen’. Vijf bijzondere organisaties of projecten zijn genomineerd, waarop iedereen een stem mag uitbrengen. Dit kan tot 13 maart (12 uur) op  de website. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Er gebeurt van alles in de zorg. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we oog hebben voor preventie en willen investeren in mensen die het moeilijk hebben. De vijf organisaties die genomineerd zijn, doen dat allen op een hele waardevolle wijze. We zijn benieuwd welke keuze Nijmegen maakt!”

Lees verder

Terechte zorgen bewoners Lent over kwaliteit waterplassen

Gisteren bezochten raadslid Bram Friesen en fractievoorzitter Pepijn Boekhorst een ludieke demonstratie van zo’n 200 bewoners uit Lent. Een bonte stoet van bewoners met duikbrillen, zwemkleding, strandlakens en opblaasdieren trok door de wijk om terecht aandacht te vragen voor de waterplassen.

Lees verder

Nijmeegse raad steunt vuurwerkvrije zones

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er komende jaarwisseling vuurwerkvrije zones worden aangewezen in onze stad. Een voorstel van fractievoorzitter Pepijn Boekhorst kreeg steun van verschillende partijen. Boekhorst: “Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente bepaalt waar deze zones komen. Wij willen graag dat bewoners zelf met voorstellen kunnen komen hun straat, buurt, park of schoolplein als vuurwerkvrije zone te maken.Vuurwerk afsteken blijft daarmee mogelijk in Nijmegen, terwijl overlast voor mensen en dieren gericht kan worden tegengegaan. Bij de afgelopen jaarwisseling waren er al in 29 gemeenten vuurwerkvrije zones. De ervaringen hiermee zijn positief. Zo kwamen in heel Rotterdam 4500 meldingen binnen van vuurwerkoverlast. Uit de vuurwerkvrijezones slechts 5 meldingen. Op 28 januari zal GroenLinks samen met andere partijen een motie indienen om aan de burgemeester te vragen dit goed te regelen. 

Nieuwjaarsspeech fractievoorzitter Pepijn Boekhorst

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Nijmegen  hield fractievoorzitter Pepijn Boekhorst een inspirerende toespraak over de ambities van GroenLinks voor nu en in de toekomst. Ook stond  hij stil bij de actualiteit van afgelopen week . Lees hier zijn speech.

Lees verder

Jaarverslag GroenLinks Nijmegen

In januari start GroenLinks het nieuwe jaar met de opening van het campagnepand aan de Ziekerstraat. In de dagen hiervoor werken tientallen vrijwilligers hard om er een fantastische plek van te maken. Ondertussen gaat het gewone werk in de raad door. Pepijn Oomen schrijft een voorstel om de luchtkwaliteit te verbeteren en krijgt hiervoor steun in de raad. Marieke Smit maakt zich druk voor voldoende studentenwoningen in onze stad. Ilknur Aksakal geeft vanuit GroenLinks steun aan het nieuwe samenwerkingsverband W4 van de grote zorg- en welzijninstellingen in onze stad. Dit levert geld en kwaliteit op! Tevergeefs pleit Maurice Nooijen om burgers met een uitkering niet te bespioneren met camera’s. Uit de stads- en wijkmonitor blijkt dat bewoners en ondernemers het woon- en leefklimaat in de stad meer waarderen. Het oordeel over de bereikbaarheid is sterk verbeterd, er zijn minder achterstandswijken en we doen het goed als duurzame stad. Dat zijn positieve beoordelingen, volgens GroenLinks. Lokaal kunnen we verschil maken.                                                                                                                                                                                                                                                           Februari. De campagneslogan ‘Samenwerken aan een mooie stad’ krijgt meer en meer vorm. In het campagnepand exposeren Nijmeegse kunstenaars en is er elke week een rondetafelgesprek. Over betaalbaar wonen, cultuureducatie, duurzaam eten, een veilige inrichting van het stationsplein. Raadslid Noël Vergunst neemt vijf prijswinnaars mee op rondleiding naar Doornroosje, dat volop in aanbouw is. Nijmegenaren doen mee aan onze petitie om scooters van het fietspad te krijgen. De raad besluit dat er definitief een centrum voor natuur- en cultuurhistorie in de Stratenmakerstoren komt. Het krijgt de naam de Bastei en is een kroon op het werk van wethouder Jan van der Meer. De raad kiest ervoor om de Albert Heijn op de Groenestraat te verplaatsen. Onder aanvoering van Pepijn Oomen komt er meer aandacht voor de fiets en groene inpassing. Het campagneteam bezoekt de Hazenkamp met Bram van Ojik, en ondertussen worden in de stad huis-aan-huis duizenden verkiezingskranten bezorgd. Ook de campagnefilm gaat online. De campagne is op stoom!

 

Lees verder

Eerste stap naar Nijmegen Sheltercity gezet. Trots op onze stad!

Nijmegen vangt komende jaren vier mensenrechtenverdedigers op in onze stad. Op initiatief van de gemeenteraad is Nijmegen een Shelter City: als oudste stad zijn we een veilige haven voor mensenrechtenverdedigers in nood die tijdelijk opvang nodig hebben. In de periode dat zij in Nijmegen leven, zullen ze een bijdrage leveren aan de discussie over mensenrechten. Oud-raadslid Ilknur Aksakal was één van de initiatiefnemers van dit mooie plan.
Het COS Gelderland gaat met vele partijen in de stad, zoals de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, Huis van Compassie, Radboud Universiteit, HAN, NXP, Royal Haskoning, NEC, Lux, Nijmeegse afdeling Amnesty International en politieke jongerenorganisaties aan de slag. GroenLinks is trots op de betrokkenheid van al deze instellingen bij dit mooie project. We kijken uit naar de startbijeenkomst begin volgend jaar, dan horen we er meer over!