Nieuws over Noël Vergunst

Nijmegen in de startblokken voor regulering wietteelt

De afgelopen jaren pleit GroenLinks voor regulering van de achterdeur van coffeeshops. Raadslid Noël Vergunst: “de voordeur hebben we geregeld met het gedoogbeleid, maar de wietteelt wordt nog steeds bestreden. Dat gaat ten koste van de veiligheid en volksgezondheid.” GroenLinks krijgt brede steun in de Nijmeegse gemeenteraad om aan deze scheve situatie een einde te maken. 

Lees verder

Nijmegen gaat aan de slag met gereguleerde wietteelt

Een ruime meerderheid van de raad sprak op initiatief van GroenLinks positief over een proef met gereguleerde wietteelt. Een motie van gemeenteraadslid Noël Vergunst werd dan ook aangenomen: “ De enige belemmering voor het reguleren van wietteelt minister is Opstelten. Hij brengt gemeenten in een spagaat: we mogen van hem geen wietteelt toestaan, maar zijn wel verantwoordelijk voor de veiligheid in de stad. Het wordt nu tijd dat we als gemeenten actie gaan ondernemen om deze gevaarlijke situatie binnen onze steden op te lossen. Het  reguleren van wietteelt is de beste manier om de misdaad te bestrijden en toezicht te houden op volksgezondheid en veiligheid.”

Lees verder

Nijmegen eert Nelson Mandela

Eén jaar na de sterfdatum van Nelson Mandela, heeft Nijmegen een Nelson Mandelaplein. De Nijmeegse gemeenteraad nam in september een initiatiefvoorstel hiervoor van Noël Vergunst van GroenLinks aan. Het Nelson Mandelaplein ligt op de kruising Graafseweg en Neerbosscheweg. Op 5 december 2013 overleed Nelson Mandela op 95-jarige leeftijd. Als strijder tegen apartheid is hij een wereldwijd bekende figuur geworden. Zijn verbindend en verzoenend optreden na zijn vrijlating uit de gevangenis in 1990 en als president na het afschaffen van de apartheid hebben diepe indruk gemaakt. In 1993 ontving Mandela samen met Frederik Willem de Klerk de Nobelprijs voor de Vrede. “Nelson Mandela is een inspiratiebron voor vreedzaamheid en verzoening. Daarom verdient hij een straatnaam in Nijmegen op een prominente locatie”, zegt Noël Vergunst, gemeenteraadslid van GroenLinks. “Het is mooi dat dit op zijn eerste sterfdag is gerealiseerd.”

Lees verder

GroenLinks wil pilot voor gereguleerde wietteelt in Nijmegen

GroenLinks wil dat Nijmegen een pilot start met gereguleerde wietteelt. Aankomende woensdag dient GroenLinks samen met andere fracties hiertoe een voorstel in. Volgens gemeenteraadslid Noël Vergunst is de enige belemmering voor het reguleren van wietteelt minister Opstelten: “Hij brengt gemeenten in een spagaat: we mogen van hem geen wietteelt toestaan, maar zijn wel verantwoordelijk voor de veiligheid in de stad. Het wordt nu tijd dat we als gemeenten actie gaan ondernemen om deze gevaarlijke situatie binnen onze steden op te lossen. Het  reguleren van wietteelt is de beste manier om de misdaad te bestrijden en toezicht te houden op volksgezondheid en veiligheid.”

Lees verder

Nijmegen wil pilot wietteelt

GroenLinks pleit voor legale aanvoer voor coffeeshops.
In Nederland is het toegestaan om soft drugs te verkopen via coffeeshops. De wietteelt en de aanvoer aan coffeeshops is echter niet toegestaan. Hierdoor is er op grote schaal illegale wietteelt, in gevaarlijke omstandigheden en in samenwerking met de georganiseerde misdaad. Op initiatief van GroenLinks sprak de raad hoe we hier een einde aan kunnen maken. Marieke Smit: “het reguleren van de wietteelt is de beste manier om de misdaad te bestrijden en toezicht te houden op volksgezondheid en veiligheid.” GroenLinks kreeg steun voor dit initiatief van een ruimte meerderheid van de raad. Nijmegen heeft zich al eerder uitgesproken voor het regulering. Noël Vergunst zegt hierover: “de enige belemmering voor het reguleren van wietteelt is minister Opstelten. Het wordt nu tijd dat we als gemeente actie ondernemen.” Begin december dient GroenLinks een motie in om als Nijmegen samen met andere gemeenten een pilot te starten voor wietteelt.

Nijmegen brengt de bibliotheek naar de basisschool.

Er zijn nog grote verschillen in de mate waarin kinderen kunnen lezen. Het is daarom belangrijk om op tijd kinderen te laten lezen. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze toegang hebben tot boeken die ze kunnen lenen. Dat is dan ook de reden dat de gemeente de Nijmeegse basisscholen ondersteunt om een bibliotheekvoorziening in te richten zodat kinderen boeken kunnen lenen. Met bibliotheek op school kunnen kinderen bij hen in de buurt boeken lenen en op tijd hun leesvaardigheid verbeteren. Raadslid Noël Vergunst: “De eerste scholen zijn enthousiast en met een kleine financiële ondersteuning van de gemeente kunnen er meer scholen starten met de bieb op school. Een goede zaak wat ons betreft!”