Nieuws over Marieke Smit

Nijmegen moet blijven voorzien in bed, bad en brood

GroenLinks Nijmegen staat pal voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het compromis van PvdA en VVD waarin mensen na een aantal weken opvang alsnog op straat gezet worden is voor GroenLinks onaanvaardbaar. “Bed-bad-brood” is een grondrecht !

Lees verder

Nijmegen op weg naar FairTrade

Zelden was er zoveel eensgezindheid in de Raad als bij de behandeling van de wens om van Nijmegen een FairTrade-gemeente te maken. Alle fracties, van links tot rechts, vinden dat het college daar uitstekend mee bezig is. Ook zijn ze unaniem van mening dat de FairTrade-werkgroep er goed in slaagt veel bedrijven en burgers te mobiliseren. Ons fractielid Marieke Smit van GroenLinks zit ook in die werkgroep.

Lees verder

Motie: recht op bestaan!

Enkele dagen geleden, op 10 november heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) uitgesproken dat Nederland een aantal Europese verdragen schendt. Vluchtelingen hebben namelijk recht op levensbehoeften zoals voeding, kleding, onderdak en medische zorg. Nederland schendt dit recht door geen onderdak te bieden aan ongedocumenteerde asielzoekers.
 

Lees verder

NedTrain is nog geen gepasseerd station

Zoeken naar gezamenlijke oplossing met NedTrain en buurtbewoners Spoorkuil

NedTrain heeft de ambitie om een technisch centrum in de Spoorkuil (het spooremplacement tussen Bottendaal en het Willemskwartier) te bouwen. D66 riep alle fracties op zich nu al uit te spreken tegen de wenselijkheid van de bouw van de onderhoudshal voor treinen . GroenLinks besloot geen gehoor aan deze oproep te geven in dit zeer vroege stadium. Fractievolger Marieke Smit: “Er is op dit moment nog te veel informatie onbekend. Bovendien zien we veel ruimte voor aanpassingen van de plannen waardoor een eventuele bouw voor alle partijen aanvaardbaar is. Die kans willen wij graag benutten!”

Lees verder

Pagina's