Nieuws over Kammi Falihi

GroenLinks komt in de wijk

Onze raadsleden willen graag zoveel mogelijk aanwezig zijn bij bijeenkomsten die door bewoners georganiseerd worden. Zo waren we recent bij Dag van Lindenholt, waar we veel bewoners spraken.  Op deze manier kunnen we ons gemeentelijk beleid beter afstemmen op de behoefte van onze bewoners. 

Lees verder

Hatert 2.0

In 2008 wees toenmalig minister Vogelaar de wijk Hatert aan als één van de 40 krachtwijken. Corporaties, gemeente en bewoners waren al bezig met wijkvernieuwing,  de extra gelden zorgden voor een grote impuls. Nu het 2016 is, komen we in de laatste fase van wijkaanpak. GroenLinks heeft  in de periode verschillende keren de wijk bezocht en heeft de projecten en initiatieven van dicht bij bekeken. 

Lees verder

Alternatief voor verdwenen wandelpad Lent

Naar aanleiding van vragen van GroenLinks is wethouder Velthuis met bewoners van Lent in gesprek gegaan over een verdwenen wandelpad. Uit dat gesprek is nu een voorstel voor een alternatief wandelpad gekomen.GroenLinks is hier verheugd over. Fractielid Kammi Falihi: "De wethouder heeft uiteindelijk goed naar de bewoners geluisterd, onze complimenten!"

 

Lees verder

Werkbezoek Hatert: een verslag

Zaterdag 29 november brachten fractie en bestuur van GroenLinks Nijmegen een bezoek aan de wijk Hatert. We spraken daar met een ondernemer die 40 nationaliteiten in zijn winkel krijgt en met jongerenwerkers en straatcoaches.

Lees verder