Nieuws over Cilia Daemen

Zorg en welzijn ligt op koers

Bij de bespreking bij het programma zorg en welzijn uit de Stadsrekening 2013 schoven  twee GL raadsleden aan tafel die nieuw zijn op deze portefeuille: Cilia Daemen en Pepijn Boekhorst. Wethouder Bert Frings, vorige week unaniem verkozen om weer met deze portefeuille aan de slag te gaan, mag zich verantwoorden over het afgelopen jaar. Alle fracties zijn vol lof over de resultaten van afgelopen jaar. De doelstellingen zijn behaald: ondanks alle bezuinigingen krijgen we het toch voor elkaar dat bewoners de zorg krijgen die ze nodig hebben. De voorbereiding op de decentralisaties (jeugdzorg, dagbesteding, langdurige zorg) die op ons afkomen zijn in volle gang en Nijmegen loopt hierin voorop. Daar is GroenLinks trots op. Raadslid Cilia Daemen: “We roepen de wethouder op deze goede koers te blijven varen. GroenLinks vindt dat we extra moeten blijven investeren in een grote groep niet-westerse allochtonen, die aangeven dat ze graag meer contacten zouden willen hebben: zorg dat ook zij kunnen meedoen! “ 

 

Cilia Daemen kiest voor kleurrijk cultuuraanbod

Cilia

GroenLinks Nijmegen organiseert zeven themaweken waarin allerlei activiteiten rondom een belangrijk politiek-maatschappelijk onderwerp worden georganiseerd. Van 10 t/m 17 februari is het thema ‘cultuur’. Een interview met kandidaat-raadslid Cilia Daemen (28), duo-voorzitter van de werkgroep Cultuur en Creatieve Stad en zowel privé als professioneel actief in de Nijmeegse culturele sector. 

Lees verder

Pagina's