Nieuws over Cilia Daemen

Hobbycentra verkozen tot mooiste welzijnsinitiatief

De vier Nijmeegse Hobbycentra zijn verkozen tot mooiste welzijnsinitiatief 2015. Er stemden 225 Nijmegenaren na een oproep van GroenLinks Nijmegen. Van alle uitgebrachte stemmen waren er bijna 50% voor de hobbycentra. GroenLinks feliciteert de winnaar en alle genomineerden van harte! Raadslid Cilia Daemen: “Alle initiatieven laten zien dat er waardevolle activiteiten in onze stad plaatsvinden, dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Daar zijn we zuinig én trots op!”

Lees verder

Veranderingen in de jeugdzorg zijn te snel gegaan

Op 5 maart ging de werkgroep Zorg en Welzijn van GroenLinks Nijmegen in gesprek met jongeren over de veranderingen in de jeugdzorg. Sinds 1 januari is de verantwoordelijkheid hiervoor overgegaan van de provincies naar de gemeenten. Aanwezig waren jongeren van de jongerenraad van Entréa, het JongerenNetwerk en de raadsleden Cilia Daemen en Pepijn Boekhorst, Eerste Kamerlid Tineke Strik, statenlid Renske Waardenburg en ambtenaren van de gemeente Nijmegen. 

Lees verder

Niet over jeugd praten, maar vooral ook mét jeugd.

Niet over jeugd praten, maar vooral ook mét jeugd, zo begon raadslid Cilia Daemen haar bijdrage tijdens de politieke avond over het thema jeugdhulp. Ze is momenteel bezig met een initiatiefvoorstel voor jongerenparticipatie, samen met de PvdA en het CDA. Hierover spraken de raadsleden van deze partijen eerder deze week bij het jongereninitiatief Jimmy’s. Met elkaar werd gesproken over hoe jongeren en politiek elkaar vaker kunnen ontmoeten.

 

Lees verder

Kwaliteit onderwijs op peil

GroenLinks is blij dat de gemeente samen met de schoolbesturen overeenstemming heeft bereikt hoe we met minder geld toch kunnen blijven inzetten op het ondersteunen van talenten en kwetsbare jongeren. Het is belangrijk dat schooluitval wordt tegengegaan en de invoering van passend onderwijs soepel verloopt. GroenLinks riep samen met veel andere partijen in de raad het college op om goede afspraken voor de toekomst te maken. Raadslid Cilia Daemen: “Verdere bezuinigingen zijn een aantasting van de kwaliteit voor de ondersteuning van jongeren en dat moeten we voorkomen. We zijn daarom bereid om flink wat extra geld uit te trekken hiervoor'.

Lees verder

Culturele broedplaats behouden

Beheersvereniging De Koopvaart, een verzamelplek voor startende, creatieve ondernemers en tegelijk een woongroep zit al ruim dertig jaar in een pand aan de Koopvaardijweg. De gemeente had hen aangeschreven met de boodschap dat de bewoning binnen twee maanden moest eindigen. Dit zou het einde betekenen van een van onze creatieve broedplaatsen. Raadslid Cilia Daemen had een motie voorbereid om dit te voorkomen en al voordat deze in stemming gebracht kon worden, vond de wethouder toch een oplossing. De bewoners van de Koopvaart hebben inmiddels te horen gekregen dat ze kunnen blijven wonen en werken in hun huidige pand. Daemen: “Daar zijn we erg verheugd mee. We zijn hier al een half jaar mee bezig en zijn blij dat er nu duidelijkheid is voor de bewoners. De aanhouder wint." GroenLinks kondigde in de raad aan het proces nauwgezet te blijven volgen. 

Zorg voor zorg

De negen gemeenten in de Regio Nijmegen trekken samen op bij de inkoop en aanbesteding van nieuwe taken in de Wmo- en jeugdzorg. Uitgangspunt voor de negen gemeenten is dat zij lokaal inkopen wat lokaal kan, en regionaal inkopen waar dat nodig is. Vanaf 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en behandeling van volwassenen, ouderen en mensen met een beperking, en krijgen zij de jeugdzorg onder hun hoede. De overgang van deze taken gaat gepaard met een forse budgetkorting van het Rijk.

Lees verder