Nieuws over Bram Friesen

Onbezorgd zwemmen in de Lentse plas

De gemeente heeft besloten geen grond te storten in de plassen in de Waalsprong, het zogenaamde verondiepen. Met dit verondiepen kan de natuurwaarde van de plassen worden verhoogd. Er bestaan bij bewoners en bij GroenLinks echter twijfels over de risico's hiervan op lange termijn.

Lees verder

Bestemmingsplan ‘De Klokkenberg’ van hoofdpijndossier naar voorbeeldplan

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met de bouw van basisschool de Klokkenberg.  Dit is hard nodig, want het huidige gebouw is zwaar verouderd. Daarnaast worden er woningen gebouwd waar ook grote behoefte aan is. Omdat de gemeente, de school en de buurt niet tot elkaar kwamen maakte de buurt eerder bezwaar tegen dit bestemmingsplan. 

Lees verder

Herbenoeming raadslid Bram Friesen

In de raadsvergadering van 4 maart is Bram Friesen opnieuw tijdelijk benoemd als raadslid. Bram heeft de afgelopen maanden Anne Jaspers vervangen. Dit wordt de komende 4 maanden verlengd. Bram is woordvoerder op de portefeuilles duurzaamheid, groen/water, sport en accommodaties. 

Terechte zorgen bewoners Lent over kwaliteit waterplassen

Gisteren bezochten raadslid Bram Friesen en fractievoorzitter Pepijn Boekhorst een ludieke demonstratie van zo’n 200 bewoners uit Lent. Een bonte stoet van bewoners met duikbrillen, zwemkleding, strandlakens en opblaasdieren trok door de wijk om terecht aandacht te vragen voor de waterplassen.

Lees verder

Verbeter het Groen in uw buurt!

Bewoners kunnen met de gemeente zelf het groen in hun woonomgeving verbeteren. Raadslid Bram Friesen: “De gemeente kiest met “Groen Verbindt” een aanpak waarin de bewoners aan zet zijn. Wij roepen iedereen op om mooie groene kansen aan te dragen!”

Lees verder

Wijkbezoek Lent - Nijmegen Noord

De fractie van Groenlinks heeft zaterdag 11 oktober Lent – Nijmegen Noord bezocht. Op verschillende plekken in de wijk spraken wij enthousiaste en betrokken bewoners over hun initiatieven, zorgen en de kansen voor deze wijk.  Zo ontmoetten wij het Lentse Draagvlak, de initiatiefnemers van De Lentse Aarde en Akkermaal en de directeur van de prachtige nieuwe school de Verwondering.

Waar blijft de Knip?
“De bewoners in de wijk maken zich zorgen om de voortgang van de realisatie van de wegen (met name de Dorpensingel Oost) en de daarmee samenhangende ‘knip’ in Zandsestraat” gaf Rob Stoof van het Lents Draagvlak aan. Groenlinks is al langer in gesprek met het Lentse Draagvlak, en begrijpt de zorgen.  Fractielid Bram Friesen:  “Het is belangrijk dat er een veilige duurzame verkeersoplossing komt, en wij zullen samen met de buurtbewoners hier aandacht voor blijven vragen. “
 

Lees verder