Nieuws over Bert Frings

Wethouder zorg Bert Frings in het zonnetje gezet

Overal hebben wethouders zorg het moeilijk met demonstrerend personeel ivm bezuinigingen. Niet in Nijmegen: onze wethouder Bert Frings werd woensdagavond in het zonnetje gezet! Volgens de onderhandelaar van de vakbond FNV en de medewerkers van thuiszorgorganisatie Vérian , is hij een van de weinigen die de zorg in zijn gemeente overeind houdt en niet snijdt in de zorg voor kwetsbare mensen. 

Lees verder

Bewust Wonen: hoe ziet uw woontoekomst er uit?

Vorige week lanceerde onze wethouder Zorg en Welzijn Bert Frings de campagne Bewust Wonen in Nijmegen. Doel is om senioren na te laten denken over hun eigen woonsituatie. Is mijn huis geschikt voor later? Wat kan ik zelf doen om veilig en comfortabel langer thuis te wonen en hoe pas ik tijdig mijn huis hierop aan? 

Lees verder

Portefeuilleverdeling wethouders

Bert Frings, onze wethouder zorg, welzijn & wonen, heeft besloten de portefeuille Wonen tijdelijk over te dragen. Vanwege gezondheidsredenen, focust Frings de komende tijd op de thema’s zorg en welzijn. Collega-wethouder Bert Velthuis neemt de portefeuille Wonen voorlopig waar.

 

‘Mensen zijn voortaan betrokken bij de beslissing over hun zorg’

Dit artikel is overgenomen uit de bewonersmagazines Mariken, de Dukenburger, de Wester, Neij West en Lindenholt Leeft van december 2014. Tekst: René van Berlo en Michiel van de Loo

‘De belangrijkste vraag is: wat hebt u nodig?’ Dat zegt wethouder Bert Frings over de veranderingen in de zorg. ‘Natuurlijk gaan er dingen mis per 1 januari. Maar er is een vangnet: een helpdesk waarbij mensen terechtkunnen.’Op 1 januari vinden grote veranderingen in de zorg plaats. Tot nu toe regelde de gemeente onder andere hulp in de huishouding, rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen. Dat blijft zo. Voortaan gaat de gemeente meer hulp en ondersteuning regelen, bijvoorbeeld woonbegeleiding, dagopvang of jeugdhulp. Het Rijk organiseert alleen nog de zorg voor mensen die in een instelling wonen of thuis intensieve verzorging en verpleging krijgen.

Ongerustheid

Deze veranderingen leiden tot grote ongerustheid. Er wordt flink bezuinigd. Elke gemeente kan het gekorte zorgpakket deels naar eigen smaak invullen. De situatie kan dus in Nijmegen anders zijn dan in Arnhem.

‘Er gaat heel veel veranderen’, bevestigt Frings. ‘Alles wat met zorg (care) te maken heeft, komt naar de gemeentes. Dat is 8 miljard euro per jaar. Alles wat medisch is (cure) gaat naar de zorgverzekeraars. Dat is ongeveer 65 miljard. Het rare is: de care kan volgens de regering goedkoper, de cure niet. AWBZ en jeugdzorg vallen onder care. Op de AWBZ wordt 20 tot 25 procent bezuinigd, op de jeugdzorg 4 tot 15 procent. De cure mag 1,5 procent groeien!’

 

Lees verder

Extra ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten

Met alle nieuwe zorgtaken, wordt de gemeente nu ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van chronische zieken en gehandicapten. Deze mensen hebben hoge zorgkosten en ontvingen tot voor kort een financiële tegemoetkoming van het rijk. Helaas heeft het kabinet besloten dit met 50% te korten. Nu moet de gemeente Nijmegen maatwerk bieden. Hoe gaan we dit doen? Veel mensen met een chronische ziekte of handicap betalen altijd het volledige eigen risico en hebben daarbij nog met veel extra medische kosten en eigen bijdragen voor hulp(middelen) te maken. Er komt een betaalbare collectieve uitgebreide aanvullende zorgverzekering. Alle mensen die een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum kunnen hier gebruik van maken. Ook wordt de hogere eigen bijdrage voor de WMO pas bij ingevoerd als mensen zoveel verdienen dat ze wettelijk geen recht op zorgtoeslag meer hebben. GroenLinks is erg blij met deze oplossing. Samen met wethouder Tankir heeft onze wethouder Bert Frings deze regeling opgezet. Frings: “Op deze manier komt het beschikbare geld echt terecht bij mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen.”

Zorg voor zorg

De negen gemeenten in de Regio Nijmegen trekken samen op bij de inkoop en aanbesteding van nieuwe taken in de Wmo- en jeugdzorg. Uitgangspunt voor de negen gemeenten is dat zij lokaal inkopen wat lokaal kan, en regionaal inkopen waar dat nodig is. Vanaf 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en behandeling van volwassenen, ouderen en mensen met een beperking, en krijgen zij de jeugdzorg onder hun hoede. De overgang van deze taken gaat gepaard met een forse budgetkorting van het Rijk.

Lees verder