Nieuws over Bert Frings

De kost gaat voor de baat uit!

Woensdag was er een grote meerderheid in de gemeenteraad voor de aanpak van vernieuwingen in de zorg. Uitgangspunt daarbij is dat we eerder problemen in het oog willen krijgen, zodat we zware zorg zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Dat is goed voor de betrokken gezinnen, kinderen, volwassenen en ouderen. En voor onze gemeentelijke begroting.

Lees verder

Nijmegen pakt uitnodiging minister Schippers Leerstoel Mantelzorg op

Het Radboudumc, de Radboud Universiteit en de gemeente Nijmegen willen in afstemming met het ministerie van VWS een leerstoel ‘Mantelzorg’ instellen. Want er is nog te weinig bekend over de gevolgen die mantelzorgers ondervinden als ze ernstig zieke of chronisch beperkte familieleden of kennissen verzorgen.

 

Lees verder

Huishoudelijk Hulp geregeld

Het faillissement van thuiszorgorganisatie TSN heeft in Nijmegen niet tot problemen geleid. Voorafgaand aan de definitieve datum was er al overeenstemming met andere aanbieders van thuiszorg, dat een nieuw bedrijf de activiteiten zou mogen overnemen.Acteon Thuiszorg gaat dit in onze stad doen. Dit nieuwe bedrijf is werkzaam in Oost Noord-Brabant en de regio Nijmegen.

Lees verder

Stand van zaken TSN-thuiszorg

De huishoudelijke hulp is belangrijk voor mensen. Thuiszorg kan vroegtijdig problemen signaleren zoals eenzaamheid. Daarom kiest de gemeente Nijmegen ervoor om niet te bezuinigen op huishoudelijke hulp. Een bewuste keuze van GroenLinks en de andere coalitiepartijen. 

Lees verder

Deltaplan Vluchtelingen: Geen woorden maar daden

In de Tweede Kamer worden grote woorden gebruikt in het debat over vluchtelingen. Verschillende partijen buitelen over elkaar heen. De angst voor peilingen gaat voor het vinden van een realistische oplossing. Het kabinet bleef lang stil en gaat maar mondjesmaat het gesprek aan met gemeenten. En komt vervolgens met plannen die van statushouders tweederangs burgers maken. En zeker geen oplossing zijn voor de langere termijn.  

We hebben geen flinke woorden nodig, maar actie. Bert Frings (wethouder van GroenLinks voor Zorg & Welzijn in Nijmegen) roept het kabinet op vandaag nog te starten met een deltaplan Vluchtelingen voor de komende 10-15 jaar. Hoe gaan we om met de komst van vluchtelingen en wat moeten we daar nu al voor organiseren? 

 

Lees verder

GroenLinks positief over opvang 3.000 vluchtelingen

De raadsleden van GroenLinks steunen het plan om een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen te realiseren in Heumensoord, een natuurgebied ten zuiden van Nijmegen. De vluchtelingen zullen in paviljoens onderdak, eten en medische zorg krijgen. Wethouders en burgemeesters uit Nijmegen en Heumen hebben een moeilijk, moedig en noodzakelijk besluit genomen, waarvoor we groot respect hebben aldus fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “als het ons in Heumensoord lukt om 5.000 militairen op te vangen in de Vierdaagseweek, moet het ons ook gaan lukken om 3.000 ontheemde vluchtelingen menswaardig op te vangen.”

Lees verder