Nieuws over April Ranshuijsen

Plein ’44 krijgt nieuwe tegels

“Mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen worden haast gelanceerd”. Ons raadslid April Ranshuijsen was er najaar 2014 duidelijk over: de bestrating van Plein ’44 is gevaarlijk en ongewenst. Veel raadsleden ondertekenden haar brief aan projectontwikkelaar ING om wat aan deze situatie te doen.

Lees verder

Voordelen van een lokaal basisinkomen-experiment

GroenLinks kreeg tientallen reacties op onze oproep om een lokaal experiment met het basisinkomen te starten. Raadsleden April Ranshuijsen en Lisa Westerveld schreven in een ingezonden brief meer over hun plan. Aanstaande dinsdag organiseren wij een thema-avond over het voorstel in het stadhuis, meer informatie is hier te vinden.

De Nijmeegse gemeenteraad spreekt woensdag 28 januari wederom over de Participatiewet. Verschillende notities en verordeningen moeten nog worden vastgesteld om te voldoen aan de door het Kabinet doorgevoerde Participatiewet die per 1 januari is ingegaan. De wet is vooral bekend vanwege de omstreden tegenprestatie, de verhuisverplichting en de keiharde sancties. Ook wordt de kostendelersnorm ingevoerd: wanneer een bijstandsgerechtigde met één of meer personen boven de 21 jaar in huis woont wordt de uitkering in veel gevallen lager. In Nijmegen worden het komende halfjaar ongeveer 1300 situaties opnieuw beoordeeld. Een flinke klus met de verwachting dat een groot deel van deze mensen gekort wordt op hun uitkering.                                                            

Lees verder

Basisinkomen: positief, goedkoop en makkelijker

GroenLinks raadsleden April Ranshuijsen en Lisa Westerveld pleiten voor een proef met basisinkomen in Nijmegen.  Reacties kunnen naar fractie@groenlinks.nijmegen.nl

In Nederland hebben we een complex systeem opgetuigd om mensen die onvoldoende verdienen te voorzien van een inkomen. Werklozen worden nu vaak negatief weggezet terwijl veel van hen graag zouden werken. Het systeem is gebaat bij een positieve benadering en kan makkelijker en goedkoper. Op veel plaatsen duikt het thema basisinkomen weer op. Ook in Nijmegen moeten we die discussie gaan voeren vindt GroenLinks.

Lees verder

Geen fraudeur, toch boete

Sinds januari 2013 geldt de fraudewet. Een wet die is bedoeld om fraude met uitkeringen hard aan te pakken. Ook GroenLinks wil dat echte fraudeurs worden aangepakt, maar vindt voorop staan dat de gemeente fatsoenlijk en respectvol met  inwoners omgaat. Buitensporig hoge boetes en strenge sancties voor mensen die  door onmacht en overmacht niet aan de strakke administratieve regeltjes kunnen voldoen, zijn onwenselijk.Raadslid April Ranshuijsen: ‘Het is goed dat echte fraude wordt bestreden, maar uit onderzoek blijkt nu dat het niet op tijd of correct doorgeven van gegevens vaak komt door onkunde, overmacht of fouten van de overheid zelf. Mensen krijgen daarvoor onnodig zware boetes, dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. De gemeente moet eerst kijken naar de oorzaak van een situatie en beoordelen of opzet in het spel is. Iemand die onopzettelijk een fout maakt zou niet beboet moeten worden. Daar bereiken we enkel mee dat mensen in de problemen komen.

Lees verder

Open brief aan ING en College van B&W: uitnodiging bezoek Plein’44

Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft een open brief van GroenLinks aan projectontwikkelaar ING en het Nijmeegse College van B&W gesteund. Zij zijn niet tevreden met de oplossing om drie meter brede paden aan te leggen aan de zijkanten van Plein’44.

Raadslid April Ranshuijsen: ‘Die stroken zijn een lapmiddel. Het binnenste stuk van het plein blijft zo slecht toegankelijk en ik vrees dat het ook steeds slechter zal worden. Wij nodigen het college en projectontwikkelaar ING uit om samen met ons het plein te betreden en zo zelf te ervaren hoe het is om daar met een kinderwagen, rolstoel of rollator overheen te moeten.’

Blij met stappen in goede richting

Het Nijmeegse College van B&W gaat beter letten op de toegankelijkheid van openbare ruimtes. Dat staat in de antwoorden op de vragen die GroenLinks eerder stelde. Raadslid April Ranshuijsen: “GroenLinks wil dat openbare ruimtes en gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking. Een extreem voorbeeld van hoe het niet moet is Plein’44, waarvan nog steeds niet duidelijk is hoe dat opgelost gaat worden. Wij willen dat in de toekomst voor alle bouwprojecten ook betere en bindende toegankelijkheidscriteria gaan gelden.”

Het College van B&W stelt in de brief dat zij capaciteit vrij gaan maken om beter te sturen en toetsen op toegankelijkheid voor alle projecten voor nieuwe ontwikkelingen en herinrichting. Ook willen zij samen met belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen de huidige richtlijnen nog eens doornemen.

Lees verder