Nieuws over iedereen

Verslag excursie windmolenpark Nijmegen-Betuwe

Met een temperatuur van rond het vriespunt was het zaterdag 19 januari ideaal weer om Windmolenpark Nijmegen-Betuwe te bezoeken. Het was de eerste excursie van werkgroep Klimaat & Groen onder leiding van Daan Moerkerk en Miranda Muller, die als ambitie hebben om minder te vergaderen en meer te doen. De vier molens draaien sinds december 2016, dus een kleine twee jaar na oprichting was het hoog tijd voor GroenLinks om hier een kijkje te gaan nemen

Lees verder

GroenLinks enthousiast over Gebiedsvisie Valkhofkwartier

GroenLinks is blij met de daadkracht die wethouder Vergunst nu toont om een van de mooiste stukjes van Nijmegen weer up-to-date te maken: het gebied rondom het Valkhof. Dit noemen we nu het Valkhofkwartier en daarover is in januari een nieuwe visie gepresenteerd aan de raad. Hiervoor is o.a. samengewerkt met vele culturele organisaties in dit gebied.

Lees verder

Armoederegelingen Meedoenregeling en CAZ blijven in stand!

Dankzij twee amendementen op de begroting 2019 over de CAZ (collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met laag inkomen) en de Meedoenregeling kunnen deze twee belangrijke armoederegelingen in 2019 voortgezet blijven worden in de huidige vorm. De amendementen waren een initiatief van de fracties van GroenLinks, de SP en D66 en konden op 14 november op brede steun rekenen van andere fracties in de gemeenteraad.

Lees verder