Niet over jeugd praten, maar vooral ook mét jeugd.

Niet over jeugd praten, maar vooral ook mét jeugd, zo begon raadslid Cilia Daemen haar bijdrage tijdens de politieke avond over het thema jeugdhulp. Ze is momenteel bezig met een initiatiefvoorstel voor jongerenparticipatie, samen met de PvdA en het CDA. Hierover spraken de raadsleden van deze partijen eerder deze week bij het jongereninitiatief Jimmy’s. Met elkaar werd gesproken over hoe jongeren en politiek elkaar vaker kunnen ontmoeten.

 

Tijdens het debat spraken de fracties ook over het dilemma rondom de ouderbijdrage voor jeugdGGZ. Terwijl er geen geld betaald hoeft te worden als je een gebroken been hebt als jongere, betaal je wel als je psychische hulp nodig hebt. Deze ouderbijdrage is door het kabinet ingevoerd en wettelijk vastgelegd. Een oneerlijke regel die kan zorgen voor een tweedeling doordat ouders geen gebruik gaan maken van een voorgestelde behandeling. Bert Frings kreeg bijval van de meeste raadsfracties om als gemeente Nijmegen voorlopig de ouderbijdrage voor jeugdGGZ voor dagbehandeling op te schorten tot het kabinet zelf deze maatregel evalueert en er hopelijke aanpassingen van deze wet komen.