Lisa

Lisa Westerveld: “GroenLinks laat de scholen niet in de steek.”

Nadat de scholen dinsdag uit waren, verzamelden de schoolbestuurders, onderwijspersoneel  en kandidaat-raadsleden zich in Wijkcentrum ’t Hert voor het onderwijsdebat, georganiseerd door de besturen van de Nijmeegse basis- en middelbare scholen. Centraal thema was hoe de gemeente om zal gaan met de korting van de overheid op onderwijshuisvesting. Gaat de gemeente deze korting doorvoeren of worden deze bezuinigingen (deels) gecompenseerd met gemeentelijke middelen? Daags ervoor hadden schoolbesturen in de Gelderlander al laten weten zich ernstige zorgen te maken. 

Volgens GroenLinks-woordvoerder Lisa Westerveld moeten we vooral kijken naar de regering van PvdA en VVD als het gaat om de bezuinigingen op onderwijs. Schoolbesturen zouden er verstandig aan doen om bij de landelijke koepelorganisaties aan te dringen op stevigere kritiek, als het gaat om investeringen in het onderwijs. Uitgangspunt in Nijmegen is dat eerst wordt gekeken wat er nodig is en dat daar de financiële middelen op worden aangepast. 

Opvallend was dat zowel de Nijmeegse coalitie- als oppositiepartijen lieten weten dat het erg goed gaat met onderwijs in Nijmegen. De uitval is teruggedrongen, we kennen geen zwakke scholen en grote beslissingen worden altijd eerst aan schoolbesturen voorgelegd. Ook is er in de politiek inmiddels breed draagvlak voor het centraal inschrijfpunt om er voor te zorgen dat kinderen zoveel mogelijk naar de basisschool in de eigen wijk gaan.
Verschillen waren er ook: D66 hield een pleidooi voor meer aandacht voor ‘toptalenten’, terwijl Lisa Westerveld aangaf dat juist onderwijs op maat voor alle leerlingen centraal zou moeten staan. Volgens de VVD is het ondanks de bezuinigingen op de scholen mogelijk de onderwijskwaliteit op peil te houden.

Verkiezingsbeloftes werden nauwelijks gedaan, maar dit leidde niet bij alle aanwezigen tot tevreden gezichten. ‘Als jullie concrete keuzes willen horen raad ik jullie aan om te kijken naar de financiële bijlages van verkiezingsprogramma’s’, aldus Lisa Westerveld. ‘Veel politieke partijen vertellen niet waar ze op zullen bezuinigen, want dat is niet populair in verkiezingstijd. Bij GroenLinks is wel te zien welke keuzes wij maken. Wij investeren in onderwijs, werk en zorg. Dat vinden we belangrijker dan lastenverlaging voor grote bedrijven.’