Laan van Oost-Indië: een veilige weg voor het Waalfront

De nieuwe wijk het Waalfront krijgt steeds meer vorm. Daar hoort natuurlijk ook een ontsluitingsweg bij. Raadslid Noël Vergunst: “al jaren is gepuzzeld op verschillende varianten en nu is het tijd om een weg te kiezen die veilig is, bijdraagt aan goede doorstroming en zo weinig mogelijk overlast veroorzaakt voor omwonenden.” 

De meeste fracties hebben het college gevraagd voor deze variant, een schuine weg, te kiezen boven een variant die minder goed scoort op al deze onderdelen. Een uitdaging voor deze veilige variant is dat de bouwvlakken niet allemaal precies even vierkant zijn. Of zoals de wethouder het formuleerde: hoe krijg je een rechthoekige eettafel in een driehoek? GroenLinks begrijpt dat het nog een uitdaging is om de bouwvlakken passend te krijgen. Verder kunnen de kosten verlaagd worden door af te zien van de aanleg van een rotonde. Over twee weken praat de raad weer verder over het tracé van de Laan van Oost-Indië. De inzet van GroenLinks is een weg die bijdraagt aan bereikbaarheid en een goed leefklimaat in de wijk.