Lees hieronder de persoonlijke motivatie van Carin Hereijgers en het advies van de kandidatencommissie.

Ik ben Carin Hereijgers (1971) , vriendin, moeder, redacteur, zzp-er, ouder op school , moestuinier en al ruim twaalf jaar landelijk, provinciaal en lokaal actief binnen GroenLinks.   Daarnaast faciliteerde ik de politiek bij de gemeente Arnhem en werkte voor  NGO’s.   De overheid kan niet alle problemen oplossen en dat leg ik ook graag uit, maar een politieke vereniging als GroenLinks kan wel uitstralen welke de waarden zijn waarmee wij de onderwerpen bekijken. 

Duurzaam is voor mij gezonde, eerlijke en lekkere voeding.  Duurzaam is schone energie, maar minder energiegebruik is ook een logische. Duurzaam is (bak-) fietsen en lopen. En duurzaam is zorgen dat mensen zich goed en gezond voelen doordat ze tijd hebben voor elkaar en ook doordat ze hun burgerschap vorm kunnen geven. Ik ben niet de enige, als ik zeg dat ik streef naar een maatschappelijk gezonde samenleving  in alle eenvoud.  Nijmegen als levendige, bourgondische stad. 

Ik wil samenwerken met allerlei  verschillende vrouwen en mannen, oud en jong, rose of anderszins:  het gemeenschappelijke kenmerk zal zijn een solidair engagement .  Er zal meer of minder tijd of geld zijn.  Er zullen andere manieren van werken om de hoek komen kijken. Die weg wil ik samen  verder gaan onderzoeken.  

GroenLinks heeft altijd veel gedaan voor Nijmegen in de raad en in het college. Ik  ben trots op alle mensen die dit mee vorm gegeven hebben. En we stappen nu de toekomst in met bekende  èn nieuwe raadsleden en leden die op een moderne manier samen willen bijdragen  aan onze  stad. Samen, want  ‘It takes a village to raise a child’. 

http://cjmhereijgers.wix.com/carinhereijgers

actiecarin@hotmail.nl

Advies kandidatencommissie

Een ervaren Groenlinkser maar in de lokale politiek een relatief nieuw gezicht. Een strijdbare vrouw en een stevige debater. Zeer gedreven om de eigen achterban maar meer nog de burgers te betrekken bij de lokale politiek. Positie van illegalen, ouderbetrokkenheid in het onderwijs, de ontspannen samenleving, voor Carin belangrijke onderwerpen waarin zij de gemeentepolitiek nadrukkelijk combineert met burgerinitiatieven, buiten parlementaire activiteiten met de mensen die het betreft. Carin appelleert in sterke mate aan ingrijpende vernieuwing in het partij- en het publiek- politieke leven en de verdergaande democratisering in politieke verhoudingen in verbinding met het maatschappelijke leven. In Carins woorden vormen vernieuwing en democratisering steeds de hoogste urgentie en noodzaak. Daarbij zet zij een eigen stijl van politiek handwerk neer. Carin is leergierig en enthousiast, ontbeert nu op onderdelen het overzicht en de kennis van de lokale politiek, maar gunt andere fractieleden ook veel ruimte op die onderdelen.