Kandidaat-fractievolger Louis de Mast

Louis de Mast is kandidaat voor één van de twee openstaande fractievolgersplekken. Lees hieronder zijn motivatie.

Beste mede-idealisten en stadsgenoten, 

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks is op zoek naar 2 nieuwe fractievolgers en ik wil me bij deze kandideren voor die functie. In deze korte brief zal ik kort uitleggen waarom ik denk van toegevoegde waarde te zijn voor de fractie en vanuit die rol een bijdrage kan leveren in het bereiken van groene, solidaire en vrijzinnige oplossingen. In de opmaat naar de lokale verkiezingen in maart 2014, kan ik meewerken aan de zichtbaarheid van GroenLinks en ons sterke verhaal op het sociale domein breed over het voetlicht brengen. Grote hervormingen in deze sector vragen om goed toegeruste fractieleden.

Zo’n 2,5 jaar geleden werd ik lid van de partij en actief in de Nijmeegse afdeling. Helemaal thuis voel ik me bij de inhoudelijke standpunten, manier van politiek bedrijven en het verschil maken, die zo eigen is aan GroenLinks. Positief, met oog voor wat kwetsbaar en kansrijk is, maar met ruimte voor interne dialoog en de kracht van bewoners die zichzelf en samen organiseren.

De afdeling is als een tweede familie gaan aanvoelen. Divers, betrokken en een mooie mix tussen idealisme, pragmatisme en gezelligheid.

Op meerdere fronten zet ik me vrijwillig in voor GroenLinks Nijmegen en dat doe ik met veel overtuiging en voldoening. Als duovoorzitter van de werkgroep Zorg & Welzijn, partijraadslid, bestuurslid campagne van DWARS – GroenLinkse Jongeren etcetera.

Voeding en inspiratie haal ik uit mijn dagelijkse werk als gezinscoach en begeleider van mensen met een beperking. Hoe waardevol het ook is om individuen en huishoudens bij te staan op moeilijke momenten en bij kleine successen, toch voel ik een drang om de politieke arena te betreden. Want in dat werk signaleer ik weeffouten in het systeem, die met politieke oplossingen verholpen kunnen worden. Daardoor kunnen veel kwetsbare mensen vooruit. Afgestudeerd op de WMO en de verzorgingsstaat begrijp ik de decentralisaties en zie welke taken er op de gemeente af komen. En wat dat vraagt van de lokale volksvertegenwoordigers - vanuit GroenLinks-perspectief - die bedreigingen tijdig signaleren en kansen benutten.  

Ik ben een netwerker, verbinder, campaigner en bovenal geboren en getogen Nijmegenaar. Goede relaties heb ik opgebouwd met onze natuurlijke bondgenoten als de Hobbycentra, zelforganisaties, Transition Towns, Durftevragen en ga zo maar door. Ervaring in het duiden en doorzien van het politieke spectrum heb ik opgedaan als journalist, filmmaker en campagnevoerder tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Vanuit de praktijk en ingevoerd in het beleid kan ik de fractie aanvullen in de visie op sociale vraagstukken, waar de lokale overheid meer verantwoordelijkheden op zijn bordje krijgt. Het GroenLinks-geluid zal ik scherp en overtuigend brengen tijdens de raadskamers. De functie fractievolger biedt mij de gelegenheid om te leren hoe ik sterk en sociaal het debat kan aangaan, in goede samenwerking met de mede-idealisten en stadsgenoten die ik ben gaan beschouwen als een tweede familie. Ik hoop dat u mij die kans wil geven.  

Louis de Mast