GroenLinks Nijmegen en Lingewaard: Geen varkensflats in Bergerden

De financiële situatie van het glastuinbouwgebied Bergerden is zorgelijk. De oplossing waar echter vooral naar gezocht lijkt te worden, varkensflats of megastallen, is in de ogen van GroenLinks Nijmegen en GroenLinks Lingewaard onacceptabel. Raadsleden Pepijn Oomen (Nijmegen) en Lianne Duiven (Lingewaard) hebben vragen gesteld aan hun colleges om ook andere mogelijkheden in beeld te krijgen.

Op 12 maart jl. werden de gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen geïnformeerd over de stand van zaken rondom het glastuinbouwontwikkelingsgebied Bergerden. De financiële situatie is zorgelijk voor beide gemeenten en er wordt naarstig gezocht naar alternatieven om de stagnatie in de ontwikkeling van het gebied tegen te gaan. Hierover is een aantal werkateliers gehouden, waarbij onder andere gekeken werd naar paddestoelenproductie, opwekkingskansen voor schone energie en diverse niet-landbouw gerelateerde functies. Op de informatieavond werd echter vooral gefocust op één oplossingsrichting, namelijk in de richting megastallen/varkensflats. In de presentaties werd slechts kort iets gezegd over andere, meer duurzame invullingen. Oomen: “Varkensflats of megastallen zijn voor ons onaanvaardbaar. Bergerden is opgezet als een toonbeeld van innovatie, bio-industrie is daar juist het tegendeel van.” Duiven vult aan: “Andere innovatieve en duurzame oplossingen lijken minstens zo haalbaar; dat zou in ieder geval ook onderzocht en gepresenteerd moeten worden.”Pepijn Oomen en Lianne Duiven hebben daarom hun colleges gevraagd naar een overzicht van alle oplossingen rondom Bergerden die reeds zijn onderzocht en de financiële haalbaarheid hiervan. Ten slotte roepen de partijgenoten op tot een nieuwe werkconferentie met de gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen. Daarin zou meer ruimte moeten zijn voor alle oplossingsrichtingen, zoals zonne-energie en windenergie, met deskundigen om de kansen die dit met zich meebrengt toe te lichten.