Gemeente aan de slag met het creëren van meer leerwerkplekken voor jongeren

In de besluitronde van 12 december heeft GroenLinks een motie ingediend om het college op te roepen meer BBL-plekken (leerwerkplekken) voor jongeren te creëren die binnen een bedrijf een vak willen leren. Deze plekken worden sinds de jaren ‘90 volledig betaald door het bedrijfsleven, maar door de crisis zijn er bijna geen bedrijven meer die deze leerwerkplekken kunnen aanbieden.

Raadslid Maurice Nooijen:”Het gaat over een kwetsbare groep jongeren die niet op zijn plek is op een school, maar het des te beter doen wanneer ze het vak in de praktijk kunnen leren door een betaalde baan bij een bedrijf. Op deze manier werken en leren ze tegelijkertijd, kunnen ze  financieel hun eigen broek ophouden en hoeven ze geen beroep te doen op een uitkering. Wanneer we te weinig van deze plekken hebben in de stad betekent dat simpelweg dat jongeren thuis komen te zitten zonder perspectief op opleiding en werk. We moeten voorkomen dat we een verloren generatie krijgen.” De motie roept het college op om met het bedrijfsleven aan de slag te gaan om meer van deze BBL-plekken te creëren. Daarnaast moet de gemeente ook zelf het goede voorbeeld geven door binnen de eigen programma's ook ruimte te gaan maken voor meer leerwerkplekken. Tot slot roept de motie ook op om desnoods de plekken vanuit de gemeente te gaan meefinancieren als bedrijven het zelf niet meer kunnen betalen. Raadslid Maurice Nooijen: “Nijmegen moet een stad zijn met kansen voor iedereen. Voor GroenLinks is het dan ook onaanvaardbaar wanneer jongeren in het begin van hun leven vastlopen omdat ze nergens meer een vak kunnen leren en werk kunnen vinden. Daarom deze motie, zodat we deze kwetsbare groep jongeren weer perspectief bieden op een succesvolle toekomst”