Financiële steun voor nachtburgemeester

De coalitie van SP, GroenLinks, PvdA, de Nijmeegse fractie en de VSP maakt woensdag 8 juli tijdens de bespreking van de Zomernota geld vrij voor de Nijmeegse Nachtburgemeester Angela Verkuijlen. 

De nachtburgemeester levert al jaren een belangrijke bijdrage aan de verbinding in de stad tussen mensen, organisaties, cultuur en ondernemers. Daarom wordt op initiatief van GroenLinks een motie ingediend om de komende drie jaar €10.000 beschikbaar te stellen om deze activiteiten te continueren.

Eerder al sprak de raad zich in 2013 uit voor het belang van het ondersteunen van de activiteiten van de nachtburgemeester. GroenLinks raadslid Cilia Daemen: “De nachtburgemeester zorgt voor verbinding tussen Nijmegenaren en regionale en landelijke promotie van Nijmegen als sociale en culturele stad. Dat verdient onze steun.” Activiteiten die daardoor de komende jaren ook in onze stad te zien zullen zijn, zijn onder andere de Nachtmarkt (onderdeel van de kerstmarkt op de Grote Markt), de Spoedcursus Nimweegs voor studenten en de Nacht van de Ommetjes. 

De coalitiepartijen doen dit ten behoeve van een mooie, sociale, creatieve en bruisende stad, dag én nacht. In onze ogen een investering in het belang van iedereen, zowel inwoners als ondernemers, die zich ruimschoots terugverdient in economische en sociale effecten.