Bestemmingsplan ‘De Klokkenberg’ van hoofdpijndossier naar voorbeeldplan

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met de bouw van basisschool de Klokkenberg.  Dit is hard nodig, want het huidige gebouw is zwaar verouderd. Daarnaast worden er woningen gebouwd waar ook grote behoefte aan is. Omdat de gemeente, de school en de buurt niet tot elkaar kwamen maakte de buurt eerder bezwaar tegen dit bestemmingsplan. 

Dat leidde tot veel vertraging van de plannen. Raadslid Bram Friesen ging met de buurt in gesprek om te komen tot een voor alle partijen gedragen oplossing. “Het is dan ook goed om te zien hoe de buurt dit heeft opgepakt en zelf een plan heeft gemaakt. Nog mooier is het plan dat dit door alle partijen is omarmd.”

Door de samenwerking is er ook sprake van planversnelling. De bewoners hebben namelijk met het bestuur van de school een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat hun beroep tegen dit plan staken. GroenLinks diende voor het nieuwe plan een amendement in dat door de gehele gemeenteraad werd gesteund. De school wordt nu op voldoende afstand van de woningen gebouwd en een groter deel van de karakteristieke groenstructuur aan de Ubbergseveldweg kan zo worden behouden. Friesen kijkt terug op een geslaagd traject.  “Het is een voorbeeldplan geworden dat veel navolging moet krijgen. Maximale kwaliteit en maximale participatie, daar blijven wij ons voor inzetten. “