Aan de slag!

Woensdag 16 mei debatteerde de Nijmeegse gemeenteraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Belangrijkste agendapunten: het coalitieakkoord en de wethoudersbenoemingen. De nieuwe raadsperiode is begonnen!

Een zelfverzekerde GroenLinks-fractievoorzitter, voorspelbare kritiek van de ervaren politici uit de oppositie en onwennige bijdragen van de nieuwkomers zorgden voor een vermakelijk en soms zelfs enerverend debat. Oppositiepartijen gaven hun bedenkingen, waarop de coalitie nog eens uitlegde hoe we met dit akkoord financieel verantwoord verder bouwen aan een sociale, groene, economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad.

 

Zeven wethouders

Uiteraard kwam vanuit de oppositie ook de vraag waarom de coalitie heeft besloten zeven wethouders aan te stellen, terwijl we voor flinke financiële uitdagingen staan. April legde uit dat de wethouders in totaal 6,2 Fte ‘kosten’. De voltallige gemeenteraad is blij dat Bert Frings als projectwethouder Wmo nog 2,5 jaar blijft (in 0,8 Fte) om de transitie in het sociaal domein af te ronden. Daarna valt de Wmo onder verantwoordelijkheid van Grete Visser (D66). Dit is het voltallige wethoudersteam met hun portefeuilles:

Harriët Tiemens - Duurzaamheid (klimaat en energie), Wonen, Mobiliteit, Parkeren, Groen & Water

Noël Vergunst - Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie, Grondbeleid, Cultuur

Bert Frings - Projectwethouder herziening Wmo-stelsel (Wmo, Jeugdzorg, GGZ, Beschermd Wonen)

Monique Esselbrugge - Financiën, Economie, Citymarketing, Vestigingsbeleid, Binnenstad & Toerisme, Personeel & Organisatie

Grete Visser - Onderwijs, Zorg & Welzijn (Diversiteit, Asiel, Gezondheid, Preventief Jeugdbeleid, GGD, Mantelzorg, Vrijwilligersbeleid, herziening Wmo-stelstel vanaf 1 november 2020).

Renske Helmer-Englebert - Werk, Inkomen & Armoedebestrijding, ICT & Faciliteiten

Bert Velthuis - Wijken, Openbare Ruimte, Vastgoed, Sport & Accommodaties

 

Trots op het resultaat

April Ranshuijsen vertelde in haar speech het bijzonder te vinden als eerste het woord te krijgen in haar nieuwe rol als voorzitter van een vrijwel geheel vernieuwde en naar eigen zeggen ‘nogal grote’ fractie. Ze blikte terug op de zeer intensieve onderhandelingsweken: ‘Met soms ook pittige momenten, dat is logisch, maar waarbij iedereen zich steeds constructief heeft opgesteld.’ Terugkijkend geeft ze aan: ‘Ik ben er trots op dat het ons gelukt is de verschillende essentiële uitdagingen voor de stad te verbinden én ondanks de grote financiële opgaven ook te blijven investeren in een sociaal, duurzaam en veerkrachtig Nijmegen.’

Zorgvuldig formatieproces

April: ‘Als kersvers fractievoorzitter rolde ik, letterlijk, na de verkiezingsuitslag meteen mijn eerste grote uitdaging tegemoet: de leiding nemen in het formatieproces. We stonden oprecht open voor álle fracties en we wilden een brede vertegenwoordiging van alle mensen uit de stad. Met die opdracht ging Lenie Scholten als informateur aan de slag. Haar uiteindelijke advies om te starten met GroenLinks, D66 en de SP hebben we dan ook opgevolgd.’

Dank aan Rik en de ambtenaren!

Absoluut onmisbaar waren ze: de ambtenaren die alle cijfers en achtergrondgegevens in no time boven tafel toverden, zodat de onderhandelingen in volle vaart konden doorgaan. April bedankte hen nogmaals in haar bijdrage aan het debat. Ook Rik Grashoff kreeg als formateur een extra woord van dank, voor zijn enorm constructieve bijdrage aan het onderhandelingsproces.

Lees in het coalitieakkoord hoe GroenLinks, D66 en de SP het samen met de andere partijen én alle inwoners van Nijmegen voor elkaar gaan krijgen.