‘Organisaties veel beter informeren’

GroenLinks is niet tevreden over de manier waarop de Nijmeegse wethouders burgers, instellingen en organisaties hebben geïnformeerd over de jongste gemeentelijke bezuinigingsvoorstellen. Volgens fractievoorzitter Noël Vergunst is de communicatie vanuit het stadhuis naar de stad over de soms stevige ingrepen‘ teleurstellend’.„B enWwillen dat burgers en organisaties meer inzetten op zelfbeheer en zelfwerkzaamheid. Als je dat écht wil, dan moet je die burgers ook vanaf het begin betrekken bij die plannen.”

Een artikel uit De Gelderlander van vandaag.

Volgens Vergunst zijn veel mensen nu via de media verrast door de jongste bezuinigingsmaatregelen. Hij wijst onder meer naar de bezuinigingen op de amateurkunst. Dat treft mogelijk vele tientallen organisaties. Ook ouderenbonden verliezen een deel van de steun, evenals de hobbywerkplaatsen, vrouwengroepen en zelforganisaties. De wijkbudgetten worden eveneens verkleind De gemeente moet onder druk van Haagse maatregelen fors soberder gaan opereren. Door het regeerakkoord loopt Nijmegen tot 2017 zo’n 28 miljoen euro mis.Om ook nog nieuwe projecten op te kunnen pakken, wil de gemeente de komende jaren voor 33 miljoen euro ombuigen. Vrijwel geen organisatie wordt gespaard. Ook in het stadhuis zelf wordt gesneden. 200 fte’s vervallen, dat betekent het vertrek van een kleine 300 medewerkers.De ambtenaren zijn wel direct bijgepraat over de ingrepen. Maar het gesprek‘ met de stad’ is niet gevoerd. Vergunst vindt dat laatste een gemiste kans. Hij vindt dat de wethouders de burgers, instellingen en organisaties snel moeten bijpraten en betrekken bij de veranderingen. Vergunst is overigens op zich tevreden over de wijze waarop het college vanB enWde Haagse kortingen wil opvangen. De fractieleider van GroenLinks kan dan ook instemmen met de bezuinigingsvoorstellen. Hij vreest dat het wel nog heel lastig zal zijn de enorme Haagse kortingen op de huishoudelijke hulp goed op te vangen.Hij is verder bang dat het mogelijk niet bij de voorgestelde bezuinigingen blijft.Voor de enorme problemen met de grondexploitatie in de Waalsprong zijn oplossingen gevonden. Er is voor tientallen miljoenen afgeboekt. Maar Vergunst vreest dat het Waalfront in West ook nog voor stevige tegenvallers gaat zorgen. De bouw lijkt ook daar niet op gang te komen.